Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil käsitleti Riigikontrolli auditit riigi 2020. aasta riigieelarves esile toodud vigade kohta.

Riigikontrolli audit näitas, et Rahandusministeerium on esitanud eelarve tulud tegelikust suuremana ning kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute osa väiksemana. Selle tulemusel on tulude ja kulude vahe riigieelarves näidatud 365 miljoni euro võrra paremana.

Rahanduskomisjoni esimehe Erki Savisaare sõnul analüüsib komisjon põhjalikult auditis toodud märkusi ja tähelepanekuid, et vältida nende tekkimist järgmise aasta riigieelarve seaduse menetlemise käigus. „ Tuleb nõustuda Riigikontrolli hinnanguga, et Rahandusministeerium ei ole kasutanud riigieelarve infosüsteemi võimalusi ega seadnud sisse kontrollimeetmeid, mis aitaksid aasta riigieelarve seaduse eelnõu koostamisel vigu tuvastada ja parandada. Seda kinnitab asjaolu, et mitmed vead on välditavad,“ ütles Savisaar. Ta lisas, et eelarve seletuskiri tuleb teha selgemaks, et oleks väljatoodud kõik eelarve kulude selgitused. „Eelarve ülesehitus uue tegevuspõhise suuna alusel nõuab rohkem selgust ja täpsust.“ Savisaar märkis, et Rahandusministeeriumi ametnikele tuleb anda menetluse käigus rohkem aega muudatuste vormistamiseks.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka sõnul on tähtis selguse suurendamine, mida avaliku rahaga tehakse. „On oluline, et tegevuspõhise eelarve  tulemusena saavutatakse mõjusam ja tõhusam riigiülesannete täitmine, kvaliteetsem avalike teenuste pakkumine, valitsussektori kulutuste ja töötajate arvu vähenemine ning valitsussektori paindlikum ja vähem bürokraatlikum töökorraldus,“ märkis Kokk. Ta tunnistas, et kahjuks täna me seda veel ei ole saavutanud. „Selleks, et senisest  paremini saaksime teenuse maksumust mõõta ja tulemust jälgida ning hinnata, tuleks ressursid siduda täpsema tegevusinfoga.“

Riigikontrolli auditi hinnangu kohaselt on üldine hinnang järgmine: Riigi raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab riigi 2020. aasta konsolideeritud tulemiks –1,15 miljardit eurot ja konsolideeritud varade mahuks 31.12.2020. aasta seisuga 17,9 miljardit eurot, kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt, kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid, kui mitte arvestada märkust põhivara väärtuse kohta.

Rahanduskomisjon arutas Riigikontrolli audit „Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ koos riigikontrolör Janar Holmi ja Rahandusministeeriumi esindajatega.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud:
 [email protected]

 

 

 

Tagasiside