Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil on tähelepanu keskmes rahapesu ja terrorismi tõkestamisega seotud probleemid, mida arutatakse koos huvigruppidega.

Riigikogu menetluses oleva eelnõuga kehtestatakse ühelt poolt Eesti siseselt rahvusvahelised standardid ja teiselt poolt võetakse üle ELi direktiiv, et tõhustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist Eestis.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk märkis, et eelnõuga soovime muuta Eesti võimalikult ebamugavaks paigaks kriminaalse tulu varjamisel ja liigutamisel. „Rahapesuvastases võitluses peame hoidma finantssüsteemi puhta ning stabiilsena,“ ütles Kokk. Ta selgitas, et eelnõuga võetakse üle ELi viies rahapesuvastase direktiiv, millega valmistame ühtlasi ette Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku eelseisvaks rahvusvaheliseks hindamiseks. Ta rõhutas, et eelnõuga soovime tagada, et meie majandusruum oleks võimalikult läbipaistev ja reeglid selged. „Samas on oluline, et direktiiv ei takistaks Eestis ettevõtluse arengut. Täna oleme jõudnud olukorda, kus Finantsinspektsioon on hirmutanud pangad niivõrd ära, et nad ei võta enam ühtegi riski,“ lisas Kokk.

Koka sõnul on vaja tagada, et pangad ei sulgeks kergekäeliselt ettevõtete kontosid, mis võivad põhjendamatu otsuse korral tuua kaasa märkimisväärse kahju ettevõtlusele.

Rahanduskomisjoni liikme Andres Suti sõnul on oluline, et Eesti ja Eesti finantssektori maine ja kuvand on rahvusvaheliselt usaldusväärne. „Eelnõus kavandatud meetmed võitluses rahapesu vastu just seda eesmärki teenivad. Samas on oluline, et kehtestatud reeglid ja seaduse rakendamine ei pärsiks panga klientide normaalset majandustegevust. Nii on tähtis, et riik täpsustab seaduse rakendamisel oma ootused ning teeb turuosalistega koostööd riiklike registrite andmete efektiivsemaks kasutamiseks ja toetab rahapesuvastases võitluses tarkade IT lahenduste kasutuselevõttu,“ ütles Sutt.

Eelnõuga luuakse kõiki Eesti krediidi- ja makseasutusi ühendav pangakontode register, kehtestatakse riikliku taustaga isikute ametikohtade loetelu ning tekitatakse mehhanism tegelike kasusaajate andmete kohta äriregistris. Samuti suurendatakse Finantsinspektsiooni volitusi, et kontrollida pankade rahvusvahelistest finantsaktsioonidest kinnipidamist. Lisaks muudetakse paindlikumaks isikute kaugtuvastamisel kehtivad nõuded ning parandatakse pankade, notarite ja teiste kohustatud isikute võimalusi omavahel infot vahetada.

Eelnõus on arvesse võetud ELi direktiivi ülevõtmise kõrval ka FATF-i rahvusvahelised standardid, sest järgmise aasta lõpus seisab Eestil ees rahapesuvastase töökonna ehk FATF-i tütarorganisatsiooni MONEYVAL läbiviidav hindamisvoor. Selle käigus jälgitakse, kui tõhusalt me täidame FATF-i rahvusvahelisi standardeid.

Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (130 SE) menetluse käigus kuulatakse ära nii finantssektori kui ka ettevõtjate esindajate seisukohad, et leida mõistlik tasakaal rahapesuvastase võitluse eesmärkide saavutamiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside