Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni istungil analüüsiti uut riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE), mis näeb ette õiguslike aluste loomist ja põhimõtete kehtestamist Eesti majandusliku ja rahandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et uus riigi finantsjuhtimise seadus nõuab põhjalikku tähelepanu. „Eelnõuga sätestatakse riigi eelarve valdkonnale esitatavad nõuded ja kohustused, mille kehtestamisel tuleb arvesse võtta nii tulude kui ka kuludega seotud kõik aspektid. Eelarve tasakaalu nõude täitmine nõuab rahavoogude juhtimise põhjalikku strateegilist planeerimist, et kindlustada riigi rahaasjade korraldamisel jätkusuutlikkus,“ ütles Sester. 

Arutluse käigus tõdeti, et uue riigieelarve baasseaduse menetlemisel on vaja teha täiendavad analüüsid, et vältida kaalutlemata otsuste langetamist. Rahanduskomisjon otsustas pöörduda eelnõu kohta arvamuse saamiseks ka põhiseaduskomisjoni poole. 

Eelnõuga võetakse siseriiklikusse õigusesse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta, mille tähtaeg on liikmesriikidele 31. detsember 2013. Eelnõu fikseerib Eesti õiguses majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ning juhtimise lepingus sätestatud valitsussektori eelarve tasakaalu reegli ja automaatse korrigeerimismehhanismi. 

Komisjoni istungil jagas eelnõu kohta selgitusi rahandusminister Jürgen Ligi

Riigieelarve seaduse eelnõu esimene lugemine on kavandatud homsele täiskogu istungile. Komisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada. 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside