Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata põhiseaduskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE) Riigikogu täiskokku teisele lugemisele 6. detsembril ja kolmandale lugemisele 7. detsembril, juhul kui teine lugemine lõpetatakse. Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks ei laekunud.

Eelnõuga suhestatakse kohtunike ja prokuröride palgatase nii nagu see on sätestatud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses. Tulenevalt nimetatud seaduse §-st 3 on Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsient 1,0, riigikohtu kohtuniku ametipalga koefitsient 0,85, ringkonnakohtu kohtuniku ametipalga koefitsient 0,75 ning maakohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,65. Eelnõu määrab riigi peaprokuröri ametipalga koefitsiendiks 0,85 ehk ühe astme võrra allapoole esikohtuniku palgataset. Seeläbi saab riigi peaprokuröri ametipalga koefitsient võrdseks riigikohtuniku ametipalga koefitsiendiga ning selline kohtunike-prokuröride palgasuhe on kasutusel ka mujal Euroopas. 
 
Praegu kehtiva seaduse kohaselt kehtestatakse prokuröride palgaastmed Vabariigi Valitsus määrusega ning need jäävad mitme astme võrra allapoole kohtunike palgataset.
 
Seadus jõustub 1. jaanuaril 2013.
 
Käesoleva eelnõu algatas põhiseaduskomisjon rahanduskomisjoni ettepanekul, et lahutada antud teema nn kobareelnõust (100 SE).
Põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil samuti võtta põhiseaduskomisjoni moodustatud elektroonilise hääletamise töörühma aruanne elektroonilise hääletamise süsteemi edasise arendamise kohta arutusele oma 5. detsembri istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside