Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele sotsiaalminister Maret Maripuu, siseminister Jüri Pihl ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Haridus- ja teadusminister vastas Eldar Efendijevi küsimusele programmi “Igale lapsele lasteaiakoht” rakendamise kohta.

Efendijev soovis teada, kuidas valitsus näeb lasteaedade investeerimist eelarvestrateegias? Küsija sõnul oli 2008. aasta riigieelarves selleks ette nähtud 150 miljonit, ning esitatud lisaeelarve eelnõus poole vähem – 75 miljonit. Efendijev küsis, kas poole võrra investeeringute kärpimine tähendab programmi külmutamist.

Tõnis Lukas: „Lasteaiakohtade riiklik programm on planeeritud selle aasta eelarves mahuga 300 miljonit. Kui rahandusministeeriumi ettepanekul kärbitakse ühte osa sellest programmist 75 miljoni krooni võrra, siis jääb järele 225 miljonit krooni.“ Lukase sõnul on juba omavalitsustele eraldatud 75 miljonit krooni selleks, et omavalitsused saaksid õpetajate palku lasteaedades tõsta ligilähedaselt samale tasemele üldhariduskoolide omale ning seda pole suutnud ainult 24 omavalitsust. „See on toonud kaasa hüppelise palgatõusu lasteaedades ja mõnel pool lausa ligi 40%-lise. Juba selle näitaja põhjal võib programmi selle aasta lõikes õnnestunuks lugeda,“ märkis haridus- ja teadusminister. Lukas kinnitas, et sel aastal jääb programmi “Igale lapsele lasteaiakoht” investeeringute käivitamiseks raha 75 miljonit, kui Riigikogu otsustab seda 75 miljoni võrra kärpida. „Haridusministrina on mul hea meel, et haridusvaldkonna arvel säästmine selle aastanumbri sees on olnud tunduvalt vähemas mahus, kui keskmine eelarvekärbe ette näeb. Raskeid otsuseid tuleb teha, aga see veel ei tähenda, et kogu programm külmutatakse,“ sõnas Lukas.

Sotsiaalminister vastas Jaak Aabi küsimusele rahvastiku tervise arengukavas sisalduva tervishoiusüsteemi rahastamise kohta, Mai Treiali küsimusele puuetega inimestele, lastele ja erivajadustega lastele eelarves ettenähtud summade kärpimise kohta, Aleksei Lotmani küsimusele fenüülketonuuriat põdevate haigete ravikulude hüvitamise kohta ning Marika Tuusi küsimusele tööandjate osa vähenemise kohta koondamishüvitiste väljamaksmisel.

Siseminister vastas Kalle Laaneti küsimusele 2010. aastast siseministeeriumi valitsemisalas rakenduva ühendasutuse kohta ning Mart Jüssi küsimusele ATVde kasutamise reguleerimise kohta.

 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside