Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Toomas Varek võttis täna vastu Eestis kahepäevasel visiidil viibiva Prantsuse senati esimehe Christian Ponceleti.

Sõbralikus vestluses väärtustasid mõlemad pooled parlamentaarse diplomaatia järjest suurenevat tähtsust. Rahvaesindajate kohtumised toimuvad enamasti avatumas õhkkonnas kui seda nõuab riikidevahelise suhtlemise normistik ning see võimaldab avameelsemat probleemide arutelu. Varek tänas Prantsuse poolt Eestile ja Baltikumile osutatud toetuse eest, mis on võimaldanud kohapeal mitmes valdkonnas elu kiiremini edendada. Näiteks on tähelepanuväärselt tihe olnud kaitsekoostöö. „Prantsusmaa on osalenud kõigis Balti riikide kaitsealase abistamise projektides, oleme selle eest väga tänulikud,” ütles Varek ning avaldas ühtlasi heameelt, et ka praegu töötab Balti kaitsekolledžis Prantsuse sideohvitser. Samuti hindas Varek kõrgelt Prantsusmaa kultuuri propageerimist Eestis, eriti Prantsuse riigi toetusi keeleõppele.

Olulise teemana käsitleti kohtumisel energiaressurssi küsimust. Poncelet tervitas Balti riikide kavatsust arendada ühiselt Ignalina tuumaenergia jaama. „Olukorras, milles taastumatud energiaallikad üha vähenevad ning keskkonnanõuded järjest suurenevad, arvestatakse tuumaenergia ressurssiga maailmas järjest rohkem,” märkis Poncelet. Ta lisas, et Prantsusmaal on tuumaenergia kasutamisel suured kogemused ning seda ollakse nõus Balti riikidega jagama.  Samas kõneldi ka rohelisest energiast, mille käigus tõstis Poncelet esile Eesti kogemust küttepuidu kasutamisel. „Ma kaalun Eestisse esindaja saatmist, kes saaks kohapeal tutvuda teie kogemusega puitmaterjalist energia tootmisel. Prantsusmaal tuleks seda taastuvat ressurssi kasutada märksa rohkem,” arvas ta. Arvestades Prantsusmaa kõrget taset veevarustussüsteemide tootmisel oli kõne all ka maailmas süvenev puhta vee probleem. Samuti räägiti vajadusest pöörata Euroopa Liidus suuremat tähelepanu teadus- ja arendustegevusele, sest see võimaldab tagada Euroopa konkurentsivõimet ka tulevikus.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside