Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu majanduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata täiskogusse esimesele lugemisele postiseaduse muutmise seaduse eelnõu (SE 297). Eelnõu on täiskogus 8. oktoobril. Komisjoni ettepanek on esimene lugemine lõpetada.

Kuna kehtiva postiseaduse järgi lõpeb 2008. aasta lõpul universaalse postiteenuse osutaja ainuõigus kuni 50 grammi kaaluva kirja riigisiseseks edastamiseks, näeb eelnõu ette mitmeid olulisi muudatusi.

Universaalse postiteenuse rahastamise tagamiseks näeb eelnõu muuhulgas ette ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamine ja universaalse postiteenuse makse kohustuse kehtestamise. Eelnõu kohaselt on universaalse postiteenuse makse määr kuni 5% rahastamiskohustusega postiteenuse osutaja eelmise majandusaasta postiteenuste käibest.

Ühe teemana tõstatus majanduskomisjonis küsimus, kuidas saadakse universaalse postiteenuse kompenseerimiseks vahendid üleminekuperioodil 2009. aastal, kui kõnealust makset pole veel laekunud. Majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi kinnitusel on otstarbekas lisada vastav regulatsioon rakendussättena eelnõusse teisel lugemisel. Majanduskomisjoni esimehe Urmas Klaasi sõnul tuleks see teema enne teist lugemist kindlasti lahendada ja eelnuga põhjalikumalt tegeleda.

Ka näeb eelnõu postiteenuse osutajaile ette teiste postiteenuste osutajate postivõrguteenuse kasutamise. Postiteenuse osutaja või taotleda juurdepääsu muuhulgas näiteks postiindeksi süsteemile, nimekastidele, saadetiste ümbersuunamise teenusele, jaotusvõrgule ja saatjale tagastamise teenusele. Juurdepääs teise postiteenuse osutaja postivõrgule peab olema kõigile postiteenuse osutajaile kättesaadav võrdsetel tingimustel ja kvaliteediga.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside