Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Postiseadus jõuab lõppsirgele

Majanduskomisjon otsustas täna teha Riigikogu täiskogule ettepaneku lõpetada 5. aprillil postiseaduse eelnõu (815 SE) teine lugemine ja kui teine lugemine lõpetatakse, viia eelnõu kolmandale lugemisele 6. aprillil. Kuigi eelnõu teine lugemine 15. märtsil katkestati, ei laekunud tänaseks komisjonile ühtegi muudatusettepanekut.

Võrreldes kehtiva postiseadusega näeb eelnõu ette mitmeid olulisi muudatusi. Universaalse postiteenuse tagamiseks (mida täna osutab Eesti Post) on sätestatud senisest erinev mehhanism. Universaalse postiteenuse osutaja tegevusluba soovivate isikute puudumisel korraldatakse avalik konkurss. Universaalse postiteenuse osutamise finantseerimiseks on ette nähtud 2008. aasta 31.detsembrini kuni 50 grammi kaaluvate riigisiseste kirjade edastamise ainuõigus universaalse postiteenuse osutajale.

Eelnõus on loobutud kehtiva postiseaduse piirangust, mille kohaselt universaalse postiteenuse kooseisu kuuluvaid teenuseid tuli osutada kogumina ja üleriigiliselt, kuna see on vastuolus Euroopa Liidu direktiiviga. Eelnõu kohaselt võib kõiki universaalse postiteenuse koosseisu kuuluvaid teenuseid, välja arvatud 50 grammiste kirjade edastamine, osutada ka üksikuna ja erinevates geograafilistes piirkondades. Sellised teenuse osutajad ei ole seaduse eelnõu tähenduses universaalse postiteenuse osutajad ja neile ei laine universaalse postiteenuse osutamist puudutavad eelnõu sätted.

Universaalse postiteenuse koosseisu kuuluvate teenuste hulka on lisatud perioodiliste väljaannete edastamise teenus, mille kuulumine universaalse postiteenuse koosseisu on samuti sätestatud Euroopa Liidu direktiiviga.

Eelnõu sätestab eraldi postiteenustena kullerposti ja otseposti. Nimetatud teenuseid eristatakse spetsiifiliste tunnuste alusel universaalse postiteenuse koosseisu kuuluvatest teenustest, eelkõige lihtkirjast. Universaalse postiteenuse osutajale antud ainuõigus ei laiene kullerpostile ja otsepostile.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside