Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjon ja maaelukomisjon käsitlesid oma tänasel ühisistungil probleeme, mis seotud maa munitsipaliseerimisega ja ehituskeeluga maavaradega seotud aladel.

„On vaja leida selliseid lahendusi, et valdades, mille maapõues on riiklikult tähtsaid maavarasid enamusel territooriumist, inimene ikka ka toimetada saaks. Selles osas tuleks seadust kindlasti muuta ja leida kõiki pooli rahuldav kompromiss,“ ütles keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants.

Istungil osalenud omavalitsuste esindajate sõnul ei saa nad maavaradega seotud aladele väljastada ehituslubasid ja kohalik elu on seetõttu pärsitud.

Maapõueseaduse kohaselt tuleb maapõue kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel tagada arvelevõetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs neile maavaradele, mistõttu on piiratud inimeste tegevus nende alade asustamisel ja elamute ehitamisel.

Teise olulise teemana käsitleti ühisistungil maade munitsipaliseerimise teemat. Omavalitsuste esindajate hinnangul puudub praegu selge mehhanism, kuidas riigi käes olev maa muuta tööstus- või ärimaaks, edendamaks majandustegevust omavalitsustes.

Nii keskkonnakomisjon kui ka maaelukomisjon väljendasid oma valmidust leida koos keskkonnaministeeriumiga kõnealustele probleemidele ka lahendused ja muuta vajadusel seadusi.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside