Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest eelnõu (116 SE) Riigikogu täiskokku teisele lugemisele 6. detsembril ja kolmandale lugemisele 8. detsembril, juhul kui teine lugemine lõpetatakse. Komisjon vaatas täna läbi ka eelnõule laekunud  muudatusettepanekud, tehes ka omalt poolt täiendavaid muudatusi.

Eelnõu on välja töötatud seoses päästeameti kohalike asutuste ümberkorraldamise ja päästeametiga ühendamisega, häirekeskuse moodustamisega ning prefektuuride ümberkorraldamisega politsei- ja piirivalveameti piirkondlikeks struktuuriüksusteks. Päästeameti kohalikud asutused (päästekeskused) ühendatakse päästeametiga ja prefektuurid politsei- ja piirivalveametiga alates 2012. aasta 1. jaanuarist.
 
Õiguskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi sõnul suureneb seeläbi tunduvalt peadirektori vastutusala, tekib vahetu kontakt keskasutuse ja piirkondlike struktuuriüksuste vahel ning kujuneb välja kindel juhtimise struktuur ja liinid, mis tagavad toimiva vastutusala. „Inimeste jaoks see otseseid muutusi ei tähenda: prefekt jääb ikka prefektiks ja  päästekeskuse direktor juhib endiselt oma regiooni päästööd,“  ütles Marko Pomerants.
 
Tänane arutelu komisjonis keskendus eelkõige loodava häirekeskuse ümber, kuid kõne all oli ka politsei- ja piirivalveameti ning päästeteenistuse ametnike täiendav taustakontroll nende ametisse nimetamisel, lähtudes sellest, et paljud neist on tööalaselt seotud erinevate andmekogude ja delikaatsete isikuandmete töötlemisega. 
 
Algataja kinnitusel on ümberkorralduse peamine eemärk luua ühtsed efektiivselt toimivad asutused. Ümberkorralduste tulemusel muutuvad seni iseseisvad politseiasutused prefektuurid politsei- ja piirivalveameti piirkondlikeks struktuuriüksusteks.
 
Eelnõus sätestatud muudatused jõustuvad etapiti, viimased neist 1. novembril 2014.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside