Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Soomes Kirkkonummis toimus Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee iga-aastane tippkohtumine, kus hinnati vastastikuse koostöö edusamme ja prioriteete ning arutati NB8 (Põhjamaad ja Balti riigid) Tarkade Meeste aruandes esitatud soovitusi.
 
Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee rõhutavad, et üleilmastumise ajastul on piirkonna konkurentsivõime ja arengu suurendamiseks strateegiliselt oluline Põhjamaade ja Balti riikide valitsuste koostöö raames tihedalt suhelda ja ressursid ühendada.
 
Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee avaldavad tunnustust NB8 Tarkade Meeste aruandele, rõhutades seal esitatud soovitusi tihedamaks piirkondlikuks partnerluseks ja NB8 koostöö Euroopa ja üleilmsel tasandil nähtavamaks muutmiseks. Põhjamaadel ja Balti riikidel soovitatakse poliitilisi tegevuskavasid paremini kooskõlastada ning rakendada ulatuslikke ja tõhusaid meetmeid mitmes valdkonnas – energeetika, inimressursside, rahandussektori, transpordi ja taristu, tervishoiu ja inimjulgeoleku alal.
 
Põhjamaade Nõukogu ja Balti Assamblee on vastu võtnud mõlema organisatsiooni vahelise vastastikku toetava koostööstrateegia järgmiseks aastaks. Ühise eesmärgina nähakse NB8 tihedamat koostööd aidates nii kaasa ka üleilmse koostööformaadi edendamisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside