Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna kogunesid Tallinnas Nordic Hotel Forumisse 2-päevasele HIV/AIDSi-teemalisele konverentsile Põhjamaade ja Balti riikide seksuaalkäitumise ja seksuaaltervise asjatundjad. Kovnerentsi avas välisminister Urmas Paet, osalejate hulgas olid nii Põhjamaade ja Balti riikide parlamendiliikmed ja riigiametnikud kui ka kodanikuühenduste esindajad.

Konverentsi pealkirjaga ”Üle-Euroopaline toetus seksuaal- ja reproduktiivtervisele ja –õigustele: olukord enne ÜRO kõrgetasemelist HIV/AIDS konverentsi juunis 2008” eesmärk on hinnata HIV/AIDSiga seotud olukorda, seniseid kogemusi ning võimalikke lahendusi Põhjamaades ja Balti riikides.

Ühe teemana oli tänasel konverentsipäeval arutusel mitmetasandilise koostöö tugevdamine. Osalejad nentisid, et Euroopa Liidu tasandil on HIV/AIDSi teema käsitlemisel olemas ainult mõne üksiku liikmesriigi initsiatiiv ning puudub suure osa liikmesriikide ühtne lähenemine. Soome parlamendiliige Minna Sirnö tõdes, et omavahelist koostööd tuleb tugevdada ka rahvuslikul tasandil parlamendiliikmete, valitsusametnike ja kodanikuühenduste vahel.

Päevakorral olid ka avalikkuse teadlikkuse tõstmisega seotud probleemid. Konverentsil ettekandega esinenud Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof tõi näiteid olukorrast Eestis. ”Kui 2000. aastal oli HIViga nakatunute seas naisi 20 %, siis täna läheneb naiste osakaal 40 %-le. Naised saavad nakkuse valdavalt sugulisel teel, mehed süstla jagamise teel. Pooled nakatunud rasedatest on alla 20-aastased,” märkis Pikhof. Soome esindajad rõhutasid teavitustöö äärmist olulisust ja tõid näite seksuaalhariduse andmise kohta koolides. Perioodil, kui seksuaalkasvatuse loengud koolides katkestati, tõusis abortide arv väga kõrgele. Samuti märkis Läti esindaja, et lätlaste hulgas on levinud arvamus, et seksuaaltervisega seonduv on pigem prioriteetne küsimus maailmas, kuid mitte Lätis.

Sotsiaalkomisjoni liige Tatjana Muravjova tegi ettekande viimaste aastate HIV ennetustööst Eestis.

Konverents jätkub homme aruteludega töörühmades. Konverentsi korraldas Soome Eduskunna rahvastiku ja arengu töörühm koostöös Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Soome Rahvastikuliidu ja Eesti Seksuaaltervise Liiduga.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside