Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni arutas oma tänasel istungil riigi ja kohalike omavalitsuste partnerlust ning omavalitsuste korralduse edasisi perspektiive. Põhiliste teemadena olid kõne all omavalitsustele pandud kohustuste ja nende rahastamise proportsionaalsus, omavalitsuste otsustusõiguse ja riigivõimu suhe ning omavalitsuste omavaheline koostöö, kuid ka demokraalike otsustusprotsesside tagamine omavalitsustes.

„Ka kohalike omavalitsuste puhul tuleb meil eelkõige arvestada, et need on moodustatud kogukonnapõhiselt, mitte pole tegemist riigivõimu käepikendusega kohtadel. Omavalitsuste edasisest reformist rääkides tuleb esmatähtsaks pidada nende tugevust, motiveeritust, täidetavate ülesannete mahtu, jätkusuutlikku eelarvet ning demokraatlikku otsustamiskorda. Alles seejärel saab rääkida omavalitsuste piiride vabatahtliku muutmise tähtsusest ja riigi poolt omavalitsuste ülese koostöö soodustamsest,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 
Täna põhiseaduskomisjonis sõna võtnud Tallinna Ülikooli õppejõudude ja omavalitsuste esindajate hinnangul tuleks välja töötada mudel, millisena me sooviks omavalitsusis tulevikus näha. Ajaline perspektiiv, mil muudatused ellu viiakse, võiks nende hinnangul olla 2018. aasta.
Eesti Maaomavalitsuste liidu nõuniku Märt Moll tõi tänasel istungil esile riigi liigse sekkumise ja finantsautonoomia piiramise keskvõimu poolt. Molli väitel  on riigieelarve maht kasvanud kiiremini kui omavalitsuste eelarved ja praeguseks on jõutud olukorda, kus kohalikud omavalitsused pole võimelised täitma kõiki ülesandeid vahendite vähesuse tõttu ning teenuste maht elanikele on seetõttu vähenenud. 

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler osutas, et paljud omavalitsused on liiga väikesed ega suuda ilma omavahelise koostööta täita neile pandud funktsioone. Ka ei ole demokraatlikud otsustusprotsessid alati tagatud väikestes omavalitsustes, kus elanike arv on selleks liiga väike.

 
Põhiseaduskomisjoni ettepanekul toimub neljapäeval, 23. septembril riigi ja kohalike omavalitsuste partnerluse teemaline arutelu ka riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogu täiskogus. Ettekande sel teemal teevad regionaalminister Siim Valmar Kiisler, põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ja Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla, kes tutvustas oma seisukohti ka komisjoni istungil.
 
Tänasel istungil osalesid lisaks Tallinna Ülikooli õiguse ja valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Maa-ameti kvaliteedi ja tootearenduse osakonna juhataja kt Sven Põder, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees Urve Erikson  jt.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside