Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon esitas valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõule (901 SE) muudatusettepaneku, mille kohaselt, hakkab lennujaamatöötajate turvakontrolli teostama kaitsepolitseiamet. Vastav muudatus on välja töötatud, lähtudesEL uutest nõuetest lennundusjulgestusel ja vajadusest see regulatsioon kiiresti kehtestada.
„Möönan, et sellel muudatusel ei ole eelnõu algtekstiga just palju kokkupuudet ja pintsakule sai otsekui teise mantli nööp ette õmmeldud. Aga Tallinna Lennujaama turvalisus ei tohi selle tõttu kannatada, et   vastavat eraldi eelnõud ei oleks järgmisel nädalal oma tööd lõpetav Riigikogu jõudnud enam vastu võtta,” ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 
Taustakontrolli eesmärk on hinnata isiku sobilikkust lennuvälja või kopteriväljaku julgestuspiirangualale (ilma saatjata) pääsemiseks, õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaadi või tunnistuse saamiseks ja lennundusjulgestusalaste ülesannete täitmiseks. Taustakontrolli raames kontrollitakse inimese isikusamasust ja isiku võimalikku kantust karistusregistreisse kõikides elukohariikides, kus isik on eelneva viie aasta jooksul elanud püsivalt vähemalt kuus kuud. Samuti kontrollitakse isiku töökogemust, haridust ja nn lünki ehk riigist eemalviibimist enam kui 28 päeva.
 
Eelnõu kohaselt viib taustakontrolli läbi kaitsepolitseiamet, mis samas ei langeta isiku taustakontrolli läbimise või mitteläbimise kohta lõplikku otsust, vaid edastab taustakontrolli tulemused lennuametile või lennuvälja või kopteriväljaku käitajale või lennuettevõtjale, kellele on isik, kelle suhtes kontrolli tehakse, nõutud dokumendid esitanud. Lõpliku otsuse tegemisel lähtutakse kaitsepolitseiameti taustakontrolli tulemustest.  
 
Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 901 SE) esmane eesmärk on kehtestada ühtne menetlus viisamenetluste vaidlustamisel. Viisaeeskirjast tulenevalt peavad liikmesriigid tagama välismaalasele viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustamise võimaluse. Seaduse teine eesmärk on viia riigisisene õigus kooskõlla pikaajalise viisa määrusega osas, mis puudutab pikaajalise viisa kehtivusaega ning pikaajalise viisaga kaasnevat liikumisvabadust.
 
Eelnõu on Riigikogu täiskogus teisel lugemisel homme, 16. veebruaril ja kolmandal lugemisel 23. veebruaril.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside