Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjoni töörühm püüab selgusele jõuda, kas ja kui palju Euroopa põhiseaduse leping mõjutab Eesti suveräänsust.

Eesti põhiseaduse ja Euroopa põhiseaduse lepingu kooskõla vaaginud töörühm kuulas ära kolme alltöörühma arvamused. Alltöörühmade ülesandeks oli anda hinnang, kas ja millises ulatuses muudab Euroopa põhiseaduse leping võrreldes kehtivate aluslepingutega Eesti põhiseaduslikku korda.

Muuhulgas esitasid eksperdid oma seisukoha küsimustes, kas Eesti iseotsustusõigus kitseneb ning kas ja kui palju nihutab Euroopa põhiseaduse lepingu jõustumine Eesti suveräänsuse piire.

Ekspertgruppide seisukohtadega esinesid Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste, Riigikohtu liige Julia Laffranque, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dotsent Taavi Annus, õiguskantsleri nõunik Mihkel Allik jt.

Töörühm koguneb uuesti mais. Töörühm otsustas algselt 1. maiks kavandatud aruande lõpptähtaega pikendada. Samuti otsustati, et lähemas tulevikus korraldatakse Euroopa põhiseaduse lepingut puudutav konverents.

Euroopa põhiseaduse lepingut käsitletakse ka põhiseaduskomisjoni avalikul istungil 23. aprillil, mis toimub seoses Riigikogu lahtiste uste päevaga.

Lisainformatsioon: põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu, 50 64 841.

Tagasiside