Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseauskomisjoni töörühm otsustas käsitleda Euroopa Liidu põhiseaduse lepingut rahvusvahelise leppena.

Reedel 4. veebruaril kogunes Riigikogu põhiseaduskomisjoni töörühm, mille valdav enamus asus seisukohale, et Euroopa põhiseaduse lepingut tuleb käsitleda kui välislepingut, mis Eesti põhiseaduse tähenduses kuulub ratifitseerimisele Riigikogus, juhul kui leping ei ole põhiseadusega vastuolus.

Töörühm eesmärk on järgnevalt välja selgitada, kas Euroopa Liidu põhiseaduse leping on Eesti põhiseadusega kooskõlas ja kas seda on võimalik ilma Eesti põhiseadust muutmata Riigikogus ratifitseerida.

Töörühm leidis muuhulgas, et analüüsida tuleb Euroopa Liidu olemuse muutumist seoses EL põhiseaduse lepingu jõustumisega, Euroopa põhiõiguste harta ja Eesti põhiõiguste kataloogi toimesfääri, Eesti põhiseaduse aluspõhimõtete loetelu ning suveräänsuse piire ja küsimust, samuti seda, kuidas käsitleda Eesti põhiseaduse täiendamise seadust Euroopa põhiseaduse lepingu kontekstis.

Juhul kui Euroopa Liidu põhiseaduse leping mingis aspektis ei vasta Eesti põhiseadusele, tuleks töörühma veendumuse kohaselt muuta kas Eesti põhiseadust või jätta leping ratifitseerimata.

Antud küsimuses saab Eesti põhiseadust muuta vaid rahvahääletusel.

Töörühma reedesel koosolekul osalesid õiguskantsler Allar Jõks, Riigikohtu esimees Märt Rask, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Rait Maruste Vabariigi Presidendi õigusekspertide komisjoni esimees Arno Almann, Vabariigi Presidendi Kantselei õigusosakonna juhataja Mall Gramberg, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunikud Oliver Kask ja Lauri Madise , Riigikohtu liige Julia Laffranque, TÜ õigusteaduskonna dekaan Kalle Merusk, Riigikohtu liige Jüri Põld, TÜ Õigusinstituudi professor Heiki Lindpere, Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadi juhataja Ülle Madise ning justiitsministeeriumi ja Riigikogu fraktsioonide esindajad. Töörühma koosolekut juhtis põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu.

Koosolekul lepiti kokku, et konkreetsete teemavaldkondade läbi uurimiseks moodustatakse töövaldkondade töörühmad. Töörühma ülesandeks on koostada analüüs 1. maiks 2005.

Lisainfo: Ülle Madise, 631 6443

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside