Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil teha Riigikogule ettepanek asuda muutma Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadust, ehk seda mitte vastu võtta muutmata kujul. Eelnõu on Riigikogu päevakorras kolmapäeval 11. märtsil. Muudatusettepanekuid uuesti menetletavale seadusele oodatakse neljapäevaks kella 15ks.

Komisjoni leidis põhimõttelist toetust seisukoht, et kõnealuses seaduses sisalduvat kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi ja kohalike omavalitsuste korraldust puudutavat osa tuleks menetleda eraldi eelnõuna.

Oma 3. märtsi 2009 otsuses leidis Vabariigi President, et kõnealuse seaduse vastuvõtmisel rikuti demokraatlikku otsustusprotseduuri ega lastud esitada eelnõu valimiskorda muutvale osale muudatusettepanekuid, võimaldamata seeläbi menetlusest osa võtta kõiki parlamendis esindatud poliitilisi jõude.
 
Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside