Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon saatis kolmandale lugemisele 86 Riigikogu liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE), mille eesmärk on muuta põhiseaduse preambulat, et esile tõsta ja tähtsustada eesti keele tähendust eesti kultuuri ja rahvusliku identiteedi kandjana.

Komisjoni ettepaneku kohaselt on eelnõu kolmandal lugemisel teisipäeval 20. veebruaril. Komisjon määras samuti eelnõu vastuvõtmise viisi, otsustades põhiseaduse muutmise Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt.

Põhiseaduskomisjon kaalus täna oma istungil ka võimalust võtta eelnõu vastu kiireloomulisena, milleks oleks vaja Riigikogu neljaviiendikuline hääleenamus, kuid komisjoni enamus pooldas eelnõu vastuvõtmist kahe järjestikuse koosseisu poolt.

Põhiseaduse muutmiseks Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt peab põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu saama esmalt ametis oleva Riigikogu koosseisu enamuse toetuse. Muudatuse jõustamiseks peab selle heaks kiitma ka Riigikogu järgmine koosseis, tingimusel, et selle poolt on kolm viiendikku Riigikogu liikmeid.

Seni on põhiseadust muudetud kahel korral: 2003. aasta veebruaris Riigikogu poolt kiireloomulisena ja 2003. aasta septembris rahvahääletusel. 2003. aasta veebruaris vastu võetud muudatusega pikendati kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtaega kolmelt aastalt neljale, 2003. aasta septembris vastu võetud muudatus sätestas, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside