Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon toetas õiguskantsleri Riigikogule tehtud ettepanekut, millega õiguskantsler soovib, et Riigikogu viiks erakonnaseaduse kooskõlla põhiseadusega osas, mis puudutab erakondade rahastamist ja kontrolli selle üle.

Põhiseaduskomisjonis täna toimunud arutelul jäi kõlama mõte, et tuleks algatada debatt erakondade rahastamise ja selle kontrollimise mehhanismide muutmise üle, kaasates uue regulatsiooni väljatöötamisse erinevate erakondade esindajad ja eksperdid.

Tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust arutas põhiseaduskomisjon muuhulgas võimalust lisada erakondade rahastamise kontrollfunktsioon olemasolevatele riigiinstitutsioonidele, kuid lõplikku seisukohta selles küsimuses ei kujundanud.

Oma ettepanekus nr. 2 erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega asus õiguskantsler seisukohale, et kontroll erakondade rahastamise üle „peab olema laiaulatuslik, sisuline, järjepidev, intensiivne ja asjatundlik” ning et Eesti õigussüsteemis seni puudub organ, kes seda järelvalvet teostaks. Ka on õiguskantsler veendunud, et ainuüksi avalikkuse järelvalve tõhusat kontrolli ei taga. Õiguskantsleri hinnangul ei saa ka Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjon neid kohustusi täita, kuna seadusest tulenevalt võib komisjon kontrollida eelkõige vaid seda, kas valimiskampaania kulutused vastasid formaalselt erakonnaseaduse nõuetele, samas kui annetuste päritolu uurimine ei kuulu komisjoni pädevusse.

Riigikogu ees on õiguskantsleri ettepanek nr 2 erakonnaseaduse muutmiseks arutusel kolmapäeval 31. mail, mil ka Riigikogu peab otsustama, kas toetada õiguskantsleri ettepanekut või mitte.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside