Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas oma tänasel istungil õiguskantsleri ettepanekut asuda muutma Riigikogu liikme staatuse seadust, et viia see põhiseadusega kooskõlla osas, mis puudutab Riigikogu liikme kuulumist riigi osalusega äriühingu nõukogusse.

Samas ei toetanud põhiseaduskomisjon õiguskantsleri teist ettepanekut keelata Riigikogu liikme kuulumine riigi osalusega äriühingu nõukokku seniks, kuni seda võimaldav seadusepakett välja töötatakse ja see jõustub. Seda ettepanekut toetas kolm ja vastu oli 6 põhiseaduskomisjoni liiget.

Nõukogusse kuulumise keeldu sätestav muudatus tuleks õiguskantsleri arvates seadusesse viia koheselt ehk ette nähtud 20 päeva jooksul arvates õiguskantsleri ettepaneku kättesaamisest. Selleks tuleks õiguskantsleri sõnul muuta Riigikogu liikme staatuse seaduse paragrahvi 28, mis praegu sätestab, et Riigikogu liige ei tohi olla riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse juht ega juhatuse liige. Õiguskantsleri arvates tuleks sinna lisada ka nõukogusse kuulumise keeld.

Riigikogu täiskogu arutab õiguskantsleri ettepanekut nr 1 Riigikogu liikme staatuse seaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega homme 29. jaanuaril.

Õiguskantsler on seisukohal, et Riigikogu liikme kuulumist riigi esindajana riigi osalusega äriühingu nõukogusse kehtivates õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras tuleb käsitleda olemisena muus riigiametis, mis õiguskantsleri kinnitusel on põhiseadusega keelatud. Õiguskantsler pidas võimalikuks, et Riigikogu liige teostab riigi osalusega äriühingus kontrollifunktsiooni ning on sellesse ametisse nimetatud ja ka tasustatud Riigikogu poolt.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside