Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil toetada õiguskantsleri Indrek Tederi ettepanekut viia kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus kooskõlla põhiseadusega. Sellega otsustas komisjon anda täiskogule soovituse asuda nimetatud seadust muutma. Õiguskantsleri ettepanek on Riigikogu täiskogus arutusel teisipäeval 18. novembril.

Põhiseaduskomisjon leidis, et lähenevate kohalike valimiste kontekstis, kus võib kahtluse alla sattuda valimiste legitiimsus, on õiguskantsleri ettepaneku toetamine vältimatu. Samas ei asunud komisjon üheselt seisukohale, et praegune valimissüsteem Tallinnas, mis osaliselt põhineb linnaosade territoriaalse representatsiooni põhimõttele, on ilmtingimata väär ja mitte kooskõlas põhiseadusega. Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et olulised on ka Tallinna linnaosade identiteedi ja kogukonnahuvide kaitse linnavolikogu valimistel.

„Edasiselt tuleb Riigikogul muuta valimisseadust selliselt, et Tallinnas oleks valijatele kindlustatud ühelt poolt võrdsed võimalused oma huvide esindamiseks  kui ka väiksemate linnaosade arengu tagamiseks volikogus,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.

Õiguskantsler leidis oma 3. novembril 2008 Riigikogule esitatud ettepanekus, et valimisringkondade moodustamine Tallinnas linnaosade kaupa ning mandaatide erijaotus valimisringkondade vahel on vastuolus valimiste ühetaolisuse ja proportsionaalsuse põhimõttega, kuivõrd Tallinna erinevais valimisringkondades on valija häälel erinev kaal.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside