Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil toetada välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (829SE) tehtud muudatusettepanekut, mille kohaselt peab välismaalane, kes taotleb pikaajalise elaniku elamisluba oskama eesti keelt vähemalt algtasemel. Välismaalane, kes esitab pikaajalise elaniku elamisloa taotluse enne 2007. aasta 1. juunit, eesti keele algtaseme eksamit sooritama ei pea.

Seaduseelnõu eesmärgiks on harmoniseerida Euroopa Liidu Nõukogu direktiivid, mis käsitlevad pikaajalise elaniku staatuse andmise regulatsiooni ja perekondade taasühinemist.

Eelnõuga tuuakse seadusesse pikaajalise elaniku mõiste. Seaduse jõustumisega lõpetatakse alaliste elamislubade väljastamine ning välismaalased, kes omavad alalist elamisluba omandavad pikaajalise elaniku elamisloa. Vastavalt eelnõule jääks alles kaks elamisloa liiki: tähtajaline elamisluba ning pikaajalise elaniku elamisluba.

Tulenevalt Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2003/109/EÜ artikli 5 lõikest 2 võivad liikmesriigid kooskõlas siseriikliku õigusega nõuda kolmandate riikide kodanikelt, et need täidaksid integratsioonitingimusi. Ühe integratsioonitingimusena on võimalik kehtestada pikaajalise elaniku elamisloa taotlejale eesti keele vähemalt algtasemel oskuse nõue.

Eelnõu kohaselt peaks seadus jõustuma 2006. aasta 1. juunil.

Põhiseaduskomisjon otsustas saata eelnõu teisele lugemisele Riigikogu täiskogus 12. aprillil, ettepanekuga eelnõu teine lugemine lõpetada.

Lähem informatsioon: põhiseaduskomisjon, Tiina Runthal, 631 6440

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352 

Tagasiside