Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas täna saata kaitseväe juhataja palgakorraldust täpsustava eelnõu täiskogusse, ettepanekuga esimene lugemine lõpetada. Valitsuse algatatud Riigikogu ja vabariigi presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE) on Riigikogus esimesel lugemisel 12. oktoobril.

Seadusemuudatuste eesmärgiks on ametipalga kaudu väärtustada kaitseväe juhataja panust. Eelnõu seob kaitseväe juhataja palga Eesti keskmise palgaga, nii nagu on Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetavate riigiametnike ametipalga seaduses sätestatud teiste riigiametnike ametipalkade puhul. Praegu on kaitseväe juhataja palk seotud riigiteenistujate palgaastmestiku kõrgeima astme palgamääraga.

Kaitseministeeriumi ettepaneku kohaselt peaks kaitseväe juhataja ametipalk eelnevast lähtudes olema Eesti keskmise palga ja vastava koefitsiendi korrutis. Koefitsiendi suuruseks pakub kaitseministeerium 5,0.

Ministeeriumi selgituste kohaselt oleks kaitseväe juhataja ametipalk seega (lähtuvalt 2004. aasta VI kvartali keskmisest palgast) 38520 krooni, millele lisandub 4000 krooni auastmetasu, ehk kokku 42520 krooni. Praegu on kaitseväejuhataja ametipalk koos lisatasudega 36 450 krooni.

Eelnõu kohaselt hakkaks kaitseväe juhataja palk koosnema edaspidi ainult eelpool nimetatud kahest komponendist, mille suurus on üheselt õigusaktidega määratletud. Eelnõu eesmärgiks on ära kaotada seni kaitseväe juhatajale kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt makstavad lisatasud, v.a auaastmetasu, ja seeläbi muuta kaitseväe juhataja teenistustasu maksmise süsteem läbipaistvaks ning lihtsaks.

Nagu tõdes kaitseminister Jaak Jõerüüt täna põhiseaduskomisjonis, ei ole praegune ametipalga maksmise süsteem vastavuses kaitseväe juhataja kui kaitseministri kõrgema sõjalise nõuandja olulisuse, talle pandud vastutuse ja tööülesannetega.

Jõerüüt tõdes, et praegune ebaproportsionaalsus palgakorralduses on loonud olukorra, kus paljud avalikus teenistuses olevad tipp- ja keskastme juhid saavad kaitseväe juhatajast tunduvalt suuremat palka.

Tagasiside