Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas konsensuslikult Isamaaliidu fraktsioon, Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse eelnõud, millega pikendatakse parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljavedu uuriva komisjoni tegevust kuni 1. juulini 2006. Praegu kehtiva otsuse kohaselt peaks uurimiskomisjon esitama lõpparuande 1. jaanuariks 2006.

Põhiseaduskomisjon soovib panna uurimiskomisjoni tegevust pikendava otsuse eelnõu (794 OE) esimesele lugemisele 13. detsembril ja selle 15. detsembril teisel lugemisel vastu võtta.

Riigikogu uurimiskomisjoni esimehe Margus Leivo sõnul on komisjon oma tööga poole peal ega pea õigustatuks seda enne kõppjärelduste tegemist katkestada. Komisjon soovib oma seisukoha kujundamiseks ära oodata ka valitsuse poolt moodustatud asjatundjate komisjoni lõppraporti, mis peaks valmima käesoleva aasta 10. detsembris.

Leivo kinnitusel sisaldab riigiprokuröri Margus Kurmi juhitava valituskomisjoni 31. augusti 2005 vaheraport viiteid tegevusele, mida saab tõlgendada salakaubaveona ja mis vajaksid edasist uurimist.

Leivo osutas valitsusraporti järgnevale lõigule:

“Sõjalise kasutusega seadmete vedu ei toimunud ühegi Eesti Vabariigi ametkonnaga koostöös. Samuti ei ole tõendeid, mis kinnitaks, et mõni Eesti ametkond oleks olnud sellest teadlik. Komisjon ei saa täielikult välistada võimalust, et Rootsi luureasutustega tegi koostööd mõni isik eraviisiliselt. Kui eraviisiline koostöö aset leidis, võib olla tegemist salakaubaveoga kriminaalkoodeksi §76 lõike 2 mõttes. Tänaseks oleks see kuritegu aegunud.”

Leivo sõnul on eelpool viidatud eraisikud Eesti Vabariigi kodanikud, keda Riigikogu uurimiskomisjon sooviks edasise töö käigus ära kuulata. Riigikogu erikomisjonil on Leivo kinnitusel mõnevõrra laiemad volitused küsitleda ka isikuid, keda valitsuskomisjon küsitleda ei saa. Samuti soovib komisjon anda Leivo kinnitusel vastused avalikkuses kõlanud erinevatele spekulatsioonidele.

Valitsuskomisjoni tegevus ja 25. augusti vaheraport lähtub Rootsi Kuningriigi valitsuse õukonnakohtu eesistuja Johan Hirschfeldti memorandumist, milles tunnistatakse, et Rootsi kaitsejõud on tõepoolest kahel korral, 14. ja 20. septembril 1994, parvlaevaga Estonia militaarvarustust transportinud. Tegemist oli memorandumi kohaselt elektroonikaseadmetega, millel polnud seost relvastusega ning mis ei olnud mingiski osas plahvatusohtlikud.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside