Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil peale põhjalikku arutelu konsensuslikult toetada Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsus “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (149 OE) ja tegi ettepaneku selle esimene lugemine lõpetada. Komisjoni ettepanek on viia eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogu läbi 17. jaanuaril.

Põhiseaduskomisjonis oli arutusel ka küsimus, kas elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamine võiks kuuluda juba olemasoleva Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni pädevusse. Komisjon asus seisukohale, et praegu ei ole komisjoni volitused selleks piisavad. Samas leidis põhiseaduskomisjon, et uurimiskomisjon ja korruptsioonikomisjon ei asenda teineteist ning edaspidiselt tuleks algatada ka korruptsioonikomisjoni volituste laiendamine, et sisulisemalt tegeleda Riigikogu liikmete korruptsioonikahtluste uurimise ja hindamisega.  

Eelnõuga (149 OE) moodustatav Riigikogu uurimiskomisjon elamislubade andmise ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks hakkab eelnõu kohaselt koosnema neljast Riigikogu liikmest ja neljast asendusliikmest.

Komisjoni ülesanne on välja selgitada asjaolud, mis on seotud Eesti elamislubade andmise, elamislubade piirarvu muutmise ning sellega seotud võimaliku poliitilise korruptsiooni ja mõjuvõimuga kauplemisega.

Oma töö tulemusena peaks komisjon esitama omapoolsed ettepanekud Riigikogule ja valitsusele.

Eelnõu algatajate hinnangul võiks komisjon lõpetada oma töö kevadistungjärgu lõpuks või hiljemalt sügisistungjärgul.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside