Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas oma tänasel istungil erakonnaseaduse ja reklaamiseaduse muutmist, mis seaks senisest rangemad piirangud valimisreklaamile. Muudatuste eesmärgiks on välistada avaliku raha kasutamine poliitilises reklaamis.

„Avaliku raha ehk maksumaksjate raha kasutamine poliitikute reklaamimisel tekitab avalikkuses palju pahameelt ja me püüame otsida seadusandlikke võimalusi taolise tegevuse tõrjumiseks,“ lausus Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste. Ta lisas, et Riigikogu liikme Valdo Randpere algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE) sisu on oluliselt muutunud ning see on saanud ka uue pealkirja.

Kui eelnõu mullu sügisel algatati, nägi see varjatud valimisreklaami takistamise uue piiranguna ette seda, et kolm kuud enne valimispäeva keelata kohalikul omavalitsusel igasugune mainekampaania ning reklaamis või reklaamikampaanias kasutada erakonda või kandideerivaid isikuid.

Põhiseaduskomisjonis täna arutamisel olnud ja 13. mail Riigikogu istungile esimesele lugemisele jõudev erakonnaseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE)  omavalitsustele mõeldud spetsiaalset piirangut enam ei sisalda. Küll aga täpsustab see erakonnaseaduses juba praegu olevat keeldu, mis ei luba valimiskampaania teostamiseks kasutada avalikke vahendeid. Uue täpsustusena loetakse üles, et avalikud vahendid on ka näiteks kohaliku omavalitsuste ja riigi asutuste, äriühingute ja sihtasutuste  ning kõikide muude juriidiliste isikute vahendid ehk kõik varalised vahendid, mis pole valimistel osaleva isiku enda vahendid. Seega peab erakond või kandidaat oma valimisreklaami eest tasuma igal juhul ise.

Eelnõu järgi tuleb erakondade rahastamise järelevalve komisjonil (ERJK) koostada juhend valimiskampaania läbiviimiseks või kampaanias kasutatavate avalike vahendite kasutamise selgitamiseks ja täpsustamiseks. Avalike vahendite võimalikku kasutamist valimisreklaamis hakkabki hindama ERJK.

Samuti näeb eelnõu ette reklaamiseaduse täiendamist, millega keelatakse poliitilise sisuga reklaam, mis ei ole rahastatud poliitilisest reklaamist eelist saava isiku varast. Seejuures peab reklaami avalikustaja pöörduma ERJK poole eelhinnangu saamiseks, kui kahtlus taolise reklaami osas tekib. Keelatud reklaami avalikustajat saab karistada rahatrahviga.

Põhiseaduskomisjoni liige Urmas Reinsalu leidis, et eelnõuga ette nähtud piirangud poliitilisele reklaamile on vajalikud, kuid soovis, et sinna kirjutataks uuesti sisse ka kohalike omavalitsuste reklaamipiirangud, mis olid eelnõus selle algatamisel.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside