Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon käsitles rahanduskomisjoni palvel oma tänasel erakorralisel istungil arvamust Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõule (254 SE). Põhiliselt keskenduti küsimusele, mis puudutab stabiilsustoetuste andmise otsuse kavandi riigisisest menetlemist. Põhiseaduskomisjoni liikmete arvates riivab pakutud menetlusskeem (eelnõu § 4) põhiseadusest tulenevalt Riigikogu pädevust. Komisjoni leidis, et põhiseadusega oleks rohkem kookõlas see, kui valitsus esitaks nimetatud otsuse eelnõu koos põhjendustega Riigikogule, mille järel Riigikogu juhatus otsustab selle menetlemisprotseduuri Riigikogus. Praeguse eelnõu kohaselt esitab valitsus toetuste andmist puudutava otsuse kavandi arvamuse saamiseks Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonile, kes võib kaasata ka täiskogu. Arutleti ka ESMi memorandumite kiire ja konfidentsiaalse menetlemise võimalikke viise.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste sõnul juhtis komisjon tähelepanu ka ESMi ratifitseerimise ja siseriikliku rakendamise ühe eelnõuna menetlemise käigus ette tulla võivatele probleemidele ehk arutati ESMi asutamislepingu ratifitseerimise ja selle rakendamise teineteisest lahutamise võimalust. Mõlemal viisil on omad eelised ja puudused. Esimehe sõnul otsustati siiski otstarbekuse huvides minna praegu edasi olemasoleva eelnõu täiendamise ja paremustamisega. Protseduuri edasine täpsustamine on võimalik kas põhiseaduse või Riigikogu töö ja kodukorra seaduse edasiarendamise kaudu.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside