Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud  Riigikogu otsus „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks“ eelnõu (149 OE) ning otsustas esitada selle Riigikogu täiskogule teiseks lugemiseks muudetud kujul. Komisjon täpsustas komisjoni ülesandeid ning esitas komisjoni liikmed ja asendusliikmed. Komisjoni ettepanek on viia eelnõu täiskokku teisele lugemisele ja lõpphääletusele 7. veebruaril.

Vastavalt fraktsioonide ettepanekuile esitas põhiseaduskomisjon uue erikomisjoni liikmeiks Andres Anveldi, Kalle Laaneti, Väino Linde ja Marko Pomerantsi ning nende asendusliikmeiks Jevgeni Ossinovksi, Aivar Riisalu, Kalle Jentsi ja Priit Sibula.

Põhiseaduskomisjoni poolt täpsustatud eelnõu kohaselt on uue loodava uurimiskomisjoni ülesanne välja selgitada, milline oli Riigikogu ning Tallinna Linnavolikogu liikmetega seotud äriühingute tegevus 2011. aastal tähtajaliste elamislubade andmisel; kas sellega olid seotud ministeeriumid ja nende allasutused ning kas Riigikogu liikmed ja ministrid seda protsessi kuidagi mõjutasid.

Ka peaks uurimiskomisjon selgitama, kas politsei- ja piirivalveameti tegevus elamislubade väljaandmisel ja väljaantud elamislubade järelkontrollimisel on olnud seaduslik, eesmärgipärane ning avalikke huve silmas pidav ning millistel asjaoludel ja eesmärkidel muudeti 2011. aasta sisserände piirarvu. Samuti peaks uurimiskomisjon selgusele jõudma, millised on senise elamislubade andmise õigusliku regulatsiooni, halduspraktika ning järelevalve puudused ning teha nende ilmnemisel asjakohased ettepanekud Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule.

Uurimiskomisjon peab esitama oma töö lõpparuande Riigikogule hiljemalt 2012. aasta 1. juuniks, mille järel tema volitused lõpevad.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside