Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon hinnangul ei ole presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seadus põhiseadusega vastuolus.

Põhise Põhiseaduskomisjon otsustas häältega 7 poolt ja 1 vastu teha Riigikogu täiskogule ettepanek presidendi poolt 22. juunil 2005 vaidlustatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus muutmata kujul vastu võtta, leides et e-hääle muutmise võimalus on interneti teel hääletamise põhiseaduspärasuse tingimus.

Põhiseaduskomisjon on seisukohal, et iga hääletaja peab saama kõrvaliste mõjutusteta teha oma vaba valiku. Komisjoni hinnangul on interneti teel hääletamise puhul kõige tõhusam häälteostu vastane abinõu hääle muutmise võimalus: hääle ostjal ei ole mõtet kriminaalkaristusega riskida, kui ta teab, et hääletaja võib oma tegeliku tahte ikkagi maksma panna. Samamoodi demotiveerib hääle muutmise võimalus teisi hääletaja mõjutajaid.

Komisjon ei nõustunud ka presidendi seisukohtadega, millega ta vaidlustas nn ühetaolisuse põhimõtte. Ühetaolisuse põhimõte rahvusvaheliselt üldtunnustatud sisu tähendab komisjoni kinnitusel seda, et igal hääletajal on teistega võrdne võimalus mõjutada valimistulemust ja et arvesse läheb iga valija puhul vaid üks hääl. Selle tingimuse tagab komisjoni kinnitusel ka interneti teel hääletamise süsteem. Nimetatud tingimuse täitmine on komisjoni hinnangul täielikult vaadeldav ning auditeeritav.

Komisjoni hinnangul on presidendi motiivid pigem poliitilist laadi ja ja vaidlus ei käi tegelikult e-hääletuse toimumise üle. Komisjoni kinnitusel tuleb e-hääletus sel sügisel kohalikel valimistel sõltumata sellest, kas seadusemuudatus jõustub enne valimisi või mitte. Nagu märgib komisjon, on interneti teel hääletamine seadustatud juba 2002. aastast. Vastava infotehnoloogilise lahenduse väljatöötamiseks on tänaseks kulutatud üle 4 miljonit krooni.

Komisjoni kinnitusel on interneti teel hääletamine demokraatlike valimiste põhimõtetega kooskõlas, mida kinnitavad muuhulgas ka Euroopa Nõukogus vastu võetud dokumendid.

Riigikogu arutab elektroonilist hääletamist reguleeriv seadust tänasel erakorralisel istungjärgul kell 12.00.

Tagasiside