Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon lisas oma tänasel istungil soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule (317 SE) põhiseaduskomisjoni enda algatatud muudatusettepaneku, mis muudab eelnõu pealkirja ja reguleerib ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust.

Eelnõu uus pealkiri on soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu.

„Põhiseaduskomisjon otsustas täna erakorralise sammuna liita menetluses olnud seadusega ka  kohaliku omavalitsuse volikogu ja korralduse seaduse parandusettepanekud. Ettepanekute sisu on mitte võimaldada muuta ulatuslikult valmisreegleid vahetult enne valimisi Tallinnas. Samuti sätestatakse kohaliku omavalitsuse autonoomiast lähtudes seaduspärane võimalus tulevikus õiguspäraselt kaotada linnaosade valitsused Tallinnas. Seadusandja pädevuses on valimisreeglite kehtestamine ning kui mõni muu institutsioon soovib endale seadusandja arvelt haarata võimu ja tegutseda seadusega vastuolus, siis peab parlament kiirelt ja resoluutselt reageerima,“ ütles eelnõu põhiseaduskomisjoni poolne ettekandja Urmas Reinsalu.

Eelnõusse lisatud muudatuse kohaselt ei saa volikogu likvideerida osavalda või linnaosa ega muuta nende piire korraliste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aastal, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisel või jagunemisel.

Eelnõu sätestab samuti, et üle 300 000 elanikuga kohaliku omavalitsuse üksuses moodustab volikogu kaheksa valimisringkonda, määratledes täpsemalt ka valmisringkondade moodustamise Tallinnas.  Eelnõu sätestab, et kui Tallinnas ei ole linnaosasid moodustatud, moodustatakse valimisringkonnad viimaste valimiste ajal kehtinud jaotuse järgi. Sellega on Tallinnas kaheksa valimisringkonda: Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-Tallinn.

Eelnõu on Riigikogu täiskogu päevakorras teisel lugemisel homme 17. veebruaril ja kolmandal lugemisel kolmapäeval 18. veebruaril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside