Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tuleval nädalal Riigikogu ette jõudvad eelnõud seavad poliitilisele välireklaamile ja elekroonilisele reklaamile mahulised piirangud ning näevad ette suuri rahatrahve.

Põhiseaduskomisjon otsustas saata tuleval nädalal täiskogusse esimesele lugemisele kaks valimisreklaami puudutavat eelnõud: Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE), mille algatasid Riigikogu liikmed Jarno Laur, Jaanus Marrandi, Koit Prants, Mart Nutt, Ela Tomson, ning Ringhäälinguseaduse ja erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE), mille algatajaiks on Riigikogu liikmed Peeter Kreitzberg, Olev Laanjärv, Robert Lepikson, Jaanus Marrandi, Sven Mikser, Mark Soosaar, Liina Tõnisson ja Harri Õunapuu.

Mõlemad eelnõud sisaldavad sätet, mille kohaselt võib poliitilise välireklaami plakati või muu visuaalse info kandja maksimaalseks lubatud suuruseks olla üks ruutmeeter.

Eelnõu 593 SE seab piirangud lisaks ka elektroonilises meedias edastatavale reklaamile, sätestades, et poliitilise reklaami maht võib moodustada raadio- või telekanali programmist kuni 3 minutit tunnis.

Nende piirangute rikkujat tohib mõlema eelnõu kohaselt, kui tegemist on juriidilise isikuga, karistada kuni 50 000 krooni suuruse rahatrahviga.

Põhiseaduskomisjon toetas nende eelnõude esimese lugemise lõpetamist ja nende liitmist edasise menetluse käigus.

Lisaks soovib komisjon viia Riigikogusse lõpphääletusele Andres Herkeli, Peeter Kreitzbergi ja Eiki Nestori algatatud Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), mille kohaselt tuleb enam kui 300 000 elanikuga kohalikes omavalitsustes moodustada vähemalt 63-liikmeline volikogu.

”Kehtiva seaduse järgi peab omavalitsustes, kus elanikkem on enam kui 50 000, olema volikogu vähemalt 31-liikmeline. Kõik suuremad omavalitsused käivad sama regulatsiooni alla, kaasa arvatud Eesti pealinn Tallinn oma umbes 400 000 elanikuga. Oleks üpris kummaline, kui Tallinn otsustaks määrata volikogu liikmete arvuks 31 liiget, samas kui näiteks vaid veidi enam kui 100 000 elanikuga Tartu volikogus on liikmeid 49,” märgivad algatajad eelnõu seletuskirjas.

Põhiseaduskomisjon soovib viia eelnõu 457 SE teisele lugemisele tuleva nädala teisipäeval ja see järgmisel päeval seadusena vastu võtta.

Tagasiside