Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE) täiskokku teisele lugemisel 17. veebruaril ning teine lugemine lõpetada. Komisjon arutas ka eelnõule laekunud 10 muudatusettepanekut.

Komisjon otsustas kitsendada nende ametiisikute ja asutuste ringi, kellel on õigus juurdepääsupiiranguid kehtestada, jättes selle õiguse vaid otseselt riigi julgeolekuga tegelevatele ministeeriumitele ja nende allasutustele.
 
Põhiseaduskomisjoni esitatud muudatusettepanek annab vastavalt kaitseministrile, siseministrile, kaitseväe juhatajale ja riigisekretärile õiguse tunnistada riigi julgeolekuga tegelevaid isikuid puudutav teave asutusesiseseks kasutamiseks.
 
Teise komisjonipoolse muudatusena täiendatakse avaliku teabe seadust sättega, mis annab kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi ning nende valitsemisala asutustele õiguse tunnistada enda poolt koostatud analüüsid, hinnangud ja kokkuvõtted asutusesiseseks kasutamiseks juhul, kui need juba ei ole kaitstud riigisaladusega ja need puudutavad riigi kaitsevõimet ja julgeolekut.
 
Kolmanda komisjonipoolse muudatusena antakse välisministeeriumile õigus kehtestada teabe juurdepääsupiirang kokku kuni 20 aastaks välissuhtlust puudutavatele dokumentidele, mis võivad kahjustada Eesti riigi huve. Algses eelnõu oli selline õigus ette nähtud kõigile välissuhtlusega tegelevaile asutustele, sh omavalitsustele.
 
Põhiseaduskomisjon toetas ka Väino Linde esitatud muudatusettepanekut, mille kohaselt asutab Vabariigi Valitsus oma määrusega isikuandmete töötlejate registri.
 
Ka otsustas põhiseaduskomisjon saata esimesele lugemisele valitsuse algatatud Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE), mis on täiskogus samuti 17. veebruaril.  Eelnõu näeb ette ülemineku Riigi Teataja väljaandmisele vaid elektroonilises vormis ja sätestab kõigi kohaliku omavalitsuse üksuste määruste ja nende terviktekstide avaldamise Riigi Teatajas. Põhiline arutelu komisjonis keskendus küsimusele, kas peaks säilitama Riigi Teatajat mõnes eksemplaris ka paberkandjal.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside