Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE). Eelnõu on täiskogus 12. juunil, komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Seaduse eesmärk on ratifitseerida Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus, millega Euroopa Liidu aluslepingutes nähakse sõnaselgelt ette, et liikmesriigid võivad luua alalise Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESMi). Sellel eesmärgil lisatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklisse 136 uus lõige, mille kohaselt võivad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, luua stabiilsusmehhanismi, mis võetakse kasutusele, kui see on kogu euroala stabiilsuse tagamiseks hädavajalik. Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus  võeti vastu Euroopa Ülemkogu 25. märtsi 2011. aasta otsusega.

„See on küll varasemate tegematajätmiste ärategemine, kuid lõppkokkuvõttes vajalik tegemine,“ märkis põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Komisjoni istungil osalenud välisminister Urmas Paeti sõnul loob Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus küll aluse ESMi loomiseks, kuid otsest rahalist kohustust või ESMiga ühinemise nõuet see leping see ei sea.

ESM luuakse eraldi euroala liikmesriikide vahel sõlmitava rahvusvahelise lepingu ehk Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepinguga, mille artikkel 4 lõige 4 vastavust Eesti põhiseadusele arutab õiguskantsleri ettepanekul praegu Riigikohus. Täna põhiseaduskomisjoni istungil osalenud Riigikohtu esimehe Märt Raski hinnangul võib Riigikohus jõuda otsuse langetamiseni juuli esimeses pooles.

Paeti kinnitusel antaks lähiajal Riigikogule üle ka stabiilsusmehhanismi käivitava protsessi kolmas dokument, majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping (ehk fiskaalpakt), mille ratifitseerimine on eelduseks ESMist abi saamiseks.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside