Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis täiskokku esimesele lugemisele Riigikogu kuue fraktsiooni poolt algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (697 SE), millega lisanduv regulatsioonid võimaldab Riigikogul sekkuda Euroopa Liidu otsustusprotsessi juhul, kui parlamendi arvates on EL institutsioonid rikkunud subsidiaarsuse põhimõtet. Eelnõu on täiskogus 18. märtsil. Muudatusettepanekuid ootab põhiseaduskomisjon 5. aprilliks.

Eelnõu kohaselt võetakse otsus põhjendatud arvamuse esitamiseks Euroopa Liidu seadusandliku akti eelnõu mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele vastu Riigikogu täiskogus. Sellekohase otsuse eelnõu esitab täiskogule EL asjade komisjon.
 
Ka võib Riigikogu nõuda Vabariigi Valitsuselt, et see esitaks hagi Euroopa Liidu Kohtule juba vastu võetud Euroopa Liidu akti kohta, juhul kui selles on subsidiaarsuse põhimõtet rikutud. Eelnõu kohaselt esitab sellekohase otsuse eelnõu Riigikogu menetlusse kas alatine komisjon või fraktsioon.
 
Lisaks on Riigikogul, tulenevalt nn sillaklauslist, õigus vaidlustada Euroopa Ülemkogu algatus, millega Euroopa liidu ülemkogu läheb teatud valdkondades ühehäälse otsustamise põhimõttelt üle kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõttele.
 
Rahvusparlamentide uued võimalused osaleda Euroopa Liidu otsustusprotsessis tulenevad 2009. aasta 1. detsembril jõustunud Lissaboni lepingust. Sellest tuleneb ka vajadus muuta Riigikogu kodu- ja töökorra seadust ja sätestada selles vastavad menetlusreeglid.
 
Eelnõu valmistas ette töörühm, millesse kuulus üks esindaja igast Riigikogu fraktsioonist.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside