Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis saadikupuutumatust reguleeriva eelnõu 20. novembri täiskogu istungile teisele lugemisele ning tegi ettepaneku viia sellesse muudatus, mis puudutab Riigikogu liikme tööruumide läbiotsimist.

Kui mullu märtsis põhiseaduskomisjoni poolt algatatud ja mullu novembris esimese lugemise läbinud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE) eelnõu varasema variandi kohaselt oleks Riigikogu hoonetes olevate ametiruumide läbiotsimiseks, sealt leitud asitõendite, dokumentide ja sidevahendite kaasaviimiseks ning saadiku kirjavahetuse väljaandmiseks vaja olnud Riigikogu esimehe nõusolekut, siis peale kaalumist heaks kiidetud ettepaneku kohaselt annaks selle nõusoleku õiguskantsler.

„Riigikogu on poliitiline organ ja õigusmenetluse erapooletuse huvides oleks sõltumatu hindaja ehk õiguskantsleri otsustus sobivam,“ ütles komisjoni esimees Rait Maruste.

Saadikupuutumatuse eelnõu näeb ette ka seda, et nõusoleku Riigikogu liikme suhtes tehtavate menetlus- ja jälitustoimingute tegemiseks annab Tallinna ringkonnakohtu esimees. Erandiks on isiku kahtlustatavana kinnipidamine, vahistamine ja sundtoomine, milleks annab nõusoleku põhiseaduskomisjon. Immuniteediga on kaetud ka Riigikogu liikme postisaadetised ja elektrooniline teabevahetus ning selle põhjendatud riiveks annab loa kohtunik.

 „Kogu immuniteedi regulatsiooniga ei anta kellelegi grammigi immuniteeti juurde võrreldes sellega, mis on kirjas põhiseaduses,“ lausus Maruste. „Põhiseaduse normile antakse üksnes lahti kirjutus sellest, kuidas immuniteeti ühes või teises olukorras rakendatakse. Immuniteet kui riigiõiguslik põhimõte on kasutusel paljudes teistes Euroopa riikides ning eeskätt on ta mõeldud kaitsma opositsiooni koalitsioonipoolse võimu kuritarvituste eest.“

Võrreldes kehtiva korraga näeb seaduseelnõu muudatusena ette ka seda, et Riigikogu liige, kelle kohta süüdistusakti koostamiseks Riigikogu nõusolekut taotletakse, võib esineda parlamendi ees viieminutilise selgitava sõnavõtuga. Kehtiv kord ei võimalda saadikul vastavas olukorras Riigikogu täiskogu ees sõna võtta.

Tagasiside