Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon ei toetanud tänasel istungil seadusemuudatust, mille järgi uus valimistel omandatud mandaat tühistaks eelneva mandaadi ehk kui näiteks Riigikogu liige osutub valituks kohaliku omavalitsuse volikokku, siis ta kaotab Riigikogu mandaadi.
 

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Tarmo Tamme sõnul nõustus komisjoni enamus valitsuse arvamusega, et pakutud eelnõu peamiseks probleemiks on selle vastuolu põhiseadusega. Nii näiteks oleks Riigikogu liikme mandaadi automaatne kaotamine sekkumine tema passiivsesse valimisõigusesse, mille sisuks ongi just õigus kandideerida ning see ei ole seotud kohustusega esindusorganis tööle asuda.

Põhiseaduskomisjoni liige Rein Lang ütles, et Eesti Vabariigi põhiseaduses on ammendav loetulu Riigikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise võimalustest ning seda varianti, et uus mandaat selle volituse automaatselt tühistaks, põhiseaduses ei ole. Ta lisas, et Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliit on kokku leppinud seadusemuudatuses, millega lubataks samaaegselt olla Riigikogu liige ja kohaliku omavalitsuse volikogu liige. Kehtivas seaduses seda võimalust ei loe. 

Riigikogu liikme Andres Herkeli pakutud eelnõu näeb ette ka seda, et Euroopa Parlamendi liikme valituks osutumisel kas Riigikokku või kohaliku omavalitsuse volikokku lõpevad tema volitused Euroopa Parlamendis ennetähtaegselt. Samuti muutuks Vabariigi Valitsuse seadus ja peaministri volitused lõpeksid ning minister loetakse tagasiastunuks juhul, kui peaminister või minister on osutunud valituks kohaliku omavalitsuse volikokku või Euroopa Parlamendi liikmeks. Herkeli ettepaneku ajendiks oli see, et vähendada nende inimeste arvu, kes seavad valimistel küll oma kandidatuuri üles, kuid tegelikkuses ei kavatse valitavas esinduskogus tööle hakata. 

Herkel tõdes komisjoni istungil, et seadusemuudatus, millega lubatakse samaaegselt olla Riigikogus ja volikogus, parandaks olukorda. 

Valitsus Herkeli eelnõud ei toetanud. Valitsus viitas vastuoludele põhiseadusega, mis puudutab passiivset valimisõigust ja Riigikogu liikme mandaadi lõppemist. Samuti tõi valitsus välja, et kui peaministri volitused näiteks volikogu mandaadi saamisega lõppeksid, tuleks tagasi astuda kogu valitsusel ja see oleks ebaproportsionaalne. 

Põhiseaduskomisjon otsustas saata Herkeli algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (577 SE) Riigikogu täiskogu ette esimesele lugemisele 15. aprillil ning tegi täiskogule ettepaneku eelnõu esimesele lugemisel tagasi lükata. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

 

Tagasiside