Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna kuue fraktsiooni algatatud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu (369 SE) ja otsustas esitada komisjoni poolt eelnõule 7 muudatusettepanekut. Ühe muudatusettepaneku esitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.
 
„Komisjon otsustas oma tänasel istungil üksmeelselt nimetada kõrgemate riigiteenijate ametipalk eurodes ja määrata presidendi palgaks 5200 eurot. Me lähtusime oma otsust tehes sellest, et kõrgemate riigiteenijate palgad jääksid praegusele tasemele. Sellest lähtuvalt ei muutu oluliselt ka Riigikogu liikme palk,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.  
 
Nimetatud palgamäär hakkab kehtima alates 2011. aasta kevadest, kui valitakse Riigikogu uus koosseis. Praegu kehtiva Eesti Panga kursi järgi oleks presidendi palk ümberarvestatult 81 360 krooni ja Riigikogu liikme palk 52 885 krooni.
 
Makromajanduslike muutustega kaasaskäimiseks indekseeritakse palgamäär kord aastas indeksiga, mille väärtus on 50% tarbijahinnaindeksi aastase kasvu ja sotsiaalmaksu laekumise aastase kasvu aritmeetilisest keskmisest.
 
Komisjon ei toetanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekut, mille kohaselt nimetab kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära Riigikogu juhatuse poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon, mille poolt tehtud ettepaneku kinnitab seejärel Riigikogu.
 
Eelnõu on välja töötatud lähtuvalt vajadusest korrastada kõrgemate riigiteenijate palgasüsteemi, siduda nende töötasu lahti keskmisest palgast ning muuta kõrgemate riigiteenijate palgasüsteem lihtsaks ja läbipaistvaks. Seadus jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval.
 
Eelnõus kehtestatakse kõrgeim palgamäär, mis on aluseks loetelus esitatud riigiteenijate ametipalkade määramisel. Eelnõu kohaselt on Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsient 1,0, Riigikogu liikmel 0,65
 
Praegu makstakse Riigikogu liikmetele palka 2008. aasta IV kvartali keskmise palga alusel, mis on 13 117 krooni. Korrutades selle summa vastavalt seadusele neljaga, saame Riigikogu liikme palgaks 52 468. Eeldatavasti 2010. aasta märtsist palk väheneb, sest selle aasta IV kvartali prognoositav keskmine palk on väiksem kui möödunud aastal.
 
Eelnõu on ette valmistanud Riigikogu töökorralduse töörühm, kuhu kuulusid Riigikogu kõigi fraktsioonide esindajad. Eelnõu on täiskogus teisel lugemisel teisipäeval 15. detsembril. Juhul kui teine lugemine lõpetatakse, toimub kolmas lugemine kolmapäeval, 16. detsembril .
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside