Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas täna oma istungil viia isikuandmete kaitse seadusse eelnõusse (1026 SE) mitmed muudatused, mis teevad selgemaks need sätted, mis puudutavad isikuandmete käsitlemist ajakirjanduses.

Eelnõu muudetud teksti kohaselt võib isikuandmeid ilma andmesubjekti nõusolekuta avalikustada vaid ajakirjanduslikul eesmärgil, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi, see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ja andmete avalikustamine ei kahjustada ülemääraselt andmesubjekti õigusi.

Tänasel arutelul, kus osalesid ka ajakirjanduse esindajad, jõuti ühisele arusaamisele, et selline sätestus võimaldab ajakirjandusel koguda ja avalikustada isikuandmetega seotud materjale ilma end isikuandmete töötlejaks registreerimata, mis ajakirjanduse esindajate hinnangul piiraks ajakirjandusvabadust.

Komisjon täpsustas ka sätet, mis kohustab ajakirjandusväljaandeid teatud juhul oma arhiivis olevaid materjale avalikust veebist kõrvaldama, kui need kahjustavad ülemääraselt andmesubjekti õigusi.

Ajakirjanduse esindajad ei pidanud niisugust arhiivide tagantjärgi selekteerimist õigustatuks, leides, et pole mõistlik luua olukorda, kus meedia ei saa enam tugineda talle antud nõusolekule, vaid peab hakkama inimeste meeleolu muutustest tulenevalt veebiväljaandeid muutma, mistõttu hakkab avalikkus paberväljaannetest ja veebiväljaannetest saama erineva sisuga infot.

Eelnõu muudetud teksti kohaselt  on ka siin kriteeriumiks see, kas tegemist on ajakirjanduslikul eesmärgil loodud materjaliga ja kas sellel avalikustamise taga on ülekaalus avalik huvi. Kui need kriteeriumid pole täidetud, eeldaks see materjali kõrvaldamist.

Üldiselt, nagu täpsemalt sätestab eelnõu § 12, võib isikuandmeid ilma isiku nõusolekuta avaldada vaid juhul, kui isik on oma isikuandmed avalikustanud ise, ta on andnud nende avalikustamiseks oma  nõusoleku või on need avalikustatud seaduse alusel.

Täna arutelu Riigikogu põhiseaduskomisjonis ja eelnõusse tehtud muudatused tuginesid Eesti Ajalehtede Liidu poolt komisjonile saadetud kirjale, kus väidetakse, et eelnõu eesmärk tagada üksikisikute õigused on viinud tasakaalust välja informatsiooni ja sõnavabadusega seotud põhimõtted.

Eelnõu on Riigikogu täiskogu päevakorras kolmapäeval 14. veebruaril ja kolmandal lugemisel neljapäeval 15. veebruaril.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside