Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Võttes arvesse laekunud ettepanekuid ja täiendusi, otsustas põhiseaduskomisjon saata Riigikogu täissaali esimesele lugemisele erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega luuakse alus maailmavaate sihtasutuste (MSA) loomiseks. 

Sotsiaaldemokraat Eiki Nestori sõnul on komisjoni otsus tuua eelnõu Riigikogu täiskogu ette muudetud kujul mõistlik samm. „Ma usun, et põhiseaduskomisjon soovib siiralt eelnõu edasisel menetlemisel kodanikuühendustega koostööd teha. Siis on vähem möödarääkimisi ja vääritimõistmist,“ ütles ta. 

„IRLi seisukoht on, et selle algatuse rahastamiseks ette nähtud vahendid peaks täies mahus minema vabaduse ja demokraatia toetamiseks meie naabruspoliitika prioriteetriikides,“ sõnas Mart Nutt.

Keskerakondlasest parlamendisaadiku Enn Eesmaa hinnangul annab selliste sihtasutuste loomine võimaluse leida ühiskondlikele probleemidele põhjalikumal analüüsil tuginevaid poliitilisi lahendusi. „Loomulikult ei saa me alatähtsustada ka rahvusvahelise koostöö võimalusi, mida sellised sihtasutused pakuvad,“ märkis Eesmaa. 

„Demokraatia on seda tugevam, mida teadlikumad on inimesed selle olemusest ja toimemehhanismidest, maailmavaateliste valikute sisust ja nende peegeldumisest rahva igapäevaelus. Selle teadlikkuse edendamiseks ja süvendamiseks peamegi õigeks ellu kutsuda Maailmavaatelised Sihtasutused,“ lausus reformierakondlasest kultuurikomisjoni liige Paul-Eerik Rummo

Põhiseaduskomisjon on kõnealust eelnõu muutnud Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidult ja teistelt huvilistelt saadud tagasiside ja ettepanekute põhjal. Samuti saatis põhiseaduskomisjon huvitatud ühendustele kirja, milles soovib nende kaasalöömist eelnõu paremaks muutmisel ka edasise menetluse käigus. Erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu tuleb Riigikogus esimesele lugemisele 15. mail 2012. 

Riigikogu pressitalitus

Lisainfo: Peep Aru, põhiseaduskomisjoni liige
peep.aru@riigikogu.ee
mob 5140440

 

Tagasiside