Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon kiitis oma tänasel istungil heaks oma kolme kuu töö tulemusena sündinud seisukohad erakondade rahastamise ja selle järelevalve süsteemi muutmiseks. Komisjon esitab oma ettepanekud justiitsministeeriumile vastavasisulise eelnõu väljatöötamiseks. Eelnõu projekti ootab komisjon justiitsministeeriumilt 1. märtsiks 2013.

Põhiseaduskomisjon on seisukohal, et erakondadele ettenähtud riigieelarvelisi eraldisi tuleks vähendada ja jagada neid Riigikogu valimistel osalenud erakondade vahel õiglasemalt, nii et püsivat riigieelarvelist toetust saaksid lisaks Riigikogus esindatud erakondadele ka need erakonnad, mis on kogunud Riigikogu valimistel 2,5-5 %lise toetuse.  Üks võimalus on komisjoni arvates kaaluda poole eraldise jagamist Riigikogusse pääsenud erakondade vahel võrdselt ja ülejäänud poole jagamist proportsionaalselt vastavalt saadud häälte arvule.

Ka on komisjon seisukohal, et tuleks avada arutelu juriidiliste isikute annetuste legaliseerimise teemal, eelkõige selle tingimuste osas ning täiendada ja täpsustada keelatud annetuste loetelu ja sisu. Erakonnale sularahas tehtud annetuste piiriks võiks komisjoni arvates seada 1200 eurot aastas inimese kohta ning, kui lubada juriidiliste isikute annetusi, siis vajaks komisjoni arvates kaalumist ka neile ülempiiri seadmine.

Valimiskampaania kulude piiramiseks pakub komisjon välja kaks võimalust: seada valimiskuludele rahaline ülempiir ja piirata valimiskampaania mahtu. Viimases osas võiks komisjoni arvates kaaluda  mahupiiri või keelu kehtestamist kulukamatele reklaamiliikidele, eeskätt telereklaamile kommertskanalites. Teine võimalus oleks meediareklaami hanke tegemine riigi poolt, nii et igale erakonnale, mis osaleb valimistel, tagatakse võrdne osa reklaampinnast või ajast. Kolmanda võimalusena pakub komisjon kõigile valimistel osalevatele erakondadele välireklaamiks ühtsete tingimuste ja  võrdsete võimaluste loomist.

Põhiseaduskomisjon teeb ka mitmeid ettepanekuid erakondade rahastamise tõhusamaks kontrollimiseks.

Komisjon on erakondade rahastamise ja selle järelevalve süsteemi muutmist arutanud kokku 7 istungil. Komisjoni üleskutsele esitada oma ettepanekud reageeris kokku 21 institutsiooni, kodanikeühendust ning üksikisikut.

Põhiseaduskomisjoni seisukohtade ja komisjonile tehtud ettepanekutega on võimalik tutvutada Riigikogu dokumendiregistris.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

Tagasiside