Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil lõpetada valitsuse algatatud Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (237 SE) teine lugemine  ja panna see täiskogu erakorralisel istungjärgul 8. augustil lõpphääletusele.

Seadusega ratifitseeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatus, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 ja lisatakse sinna uus lõige, mille kohaselt võivad liikmesriigid, mille rahaühik on euro, luua stabiilsusmehhanismi (ESM).

Põhiseaduskomisjon arutas täna ka valitsuse algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse eelnõu (254 SE), mis puudutab Riigikogu kodukorra muudatusi ja stabiilsusmehhanismi vastavust Euroopa Liidu ja Eesti põhiseaduslikule korraldusele. Komisjon selle eelnõu osas mingeid otsuseid täna ei langetanud ja jätkab arutelu peale eelnõu esimest lugemist Riigikogu täiskogus 8. augustil. Komisjon koguneb uuesti 13. augustil.

Lisaks ESM-iga seonduvatele üldküsimustele oli kõne all ESM-i siseriikliku rakenduse osa ning selle lahutamine eraldi eelnõuks, mis määratleks muuhulgas pädevuste jaotuse Riigikogu täiskogu ja Riigikogu EL asjade komisjoni vahel ning sätestaks, milline võiks olla protseduuriline kord ühel või teisel juhul.

„Põhiseaduskomisjon tõdes tänase arutelu käigus, et pakutud regulatsioonis on küsitavusi ja ruumi parlamendidemokraatia edasiseks mõtestamiseks. Põhiseaduse paragrahvi 121 punkt 4 kohaselt ratifitseerib rahvusvahelisi lepinguid, millega Eesti Vabariik võtab endale varalisi kohustusi, Riigikogu, mitte selle komisjon. See, mille põhjal toimida, eeldaks kokkulepet teatud kriteeriumites,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

 Maruste hinnangul tasub kaalumist ka küsimus, kas algatada antud osas eraldi eelnõu ja võtta see vastu septembris toimuval korralisel istungjärgul. Maruste kinnitusel ei takistaks see ESMi asutamislepingu ratifitseerimist 30. augustil ega pidurdaks kuidagi ESMi asutamisprotsessi.

Eelnõu (254 SE) kohaselt langetaks kõik olulisemad otsused Riigikogu täiskogu ning tehnilist laadi ja kiireloomulised otsused jääksid EL asjade komisjoni kanda. Riigikogu täiskogu pädevusse kuuluksid eelnõu kohaselt otsused, mis puudutavad ESMi lubatud aktsiakapitali ja maksimaalse laenumahu muutmist, samuti uute memorandumite ja neisse tehtavate oluliste muudatuste heakskiitmist ning hädaabi reservfondi lõpetamist. Eelnõu reguleerib ka seda, kuidas toimub Riigikogu teavitamine ESMi tegevusest.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside