Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas konsensuslikult jätta kehtima kuluhüvitiste senise regulatsiooni, mille kohaselt hüvitatakse Riigikogu liikmetele tööga seotud kulutused kuni 30% ulatuses ja vaid kuludokumentide alusel. Vastav muudatus, mis võetakse üle praegu kehtivast seadusest, viiakse Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõusse (54 SE) komisjoni ettepanekuna.  

Komisjon otsustas samuti, et eluasemekulusid puudutav muudatus jõustatakse Riigikogu järgmise koosseisu suhtes. Eelnõu sätestab, et  väljaspool Tallinna ja Tallinnaga piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksusi elavatele Riigikogu liikmetele makstakse tema sooviavalduse alusel eluasemekulude hüvitamiseks iga kuu summa, mille suurus on 20% Riigikogu liikme ametipalgast.

Kahes küsimuses otsustas komisjon langetada otsuse homme hommikul enne Riigikogu täiskogu istungit. Neist esimene küsimus puudutab lahkuva valitsuse ministrite õigust kuuluda enne uue valitsuse ametisse asumist  samaaegselt uude Riigikogu koosseisu.  Selles osas lubab eelnõu Riigikogu liikmel jätkata tegevust tagasi astuva Vabariigi Valitsuse kooseisus, kuni kokku tuleb uues valitsus. Nimetatud sättega välditakse Riigikogu asendusliikmete rotatsiooni valimisjärgsel perioodil.

Teine küsimus puudutab Riigikogu liikme immuniteeti. Eelnõu kohaselt ei või Riigikogu liiget takistada tema ülesandeid täitmast ja seoses väärteomenetlusega ei tohi Riigikogu liikme suhtes kohaldada kinnipidamist ega sundtoomist, samuti ei tohi talle väärteo eest mõista karistusena aresti.

Ühe olulise muudatusena lubab eelnõu teenistusse võtta Riigikogu liikme abi. Ka see säte jõustub Riigikogu järgmise koosseisu  suhtes.

Komisjon arutas ka õiguskantsleri seisukohti kõnealuse eelnõu suhtes, muuhulgas küsimust, mis seotud Riigikogu liikmete kuulumisega riigiettevõtete nõukogusse, kuid leidis, et seda oleks otstarbekas reguleerida eraldi seadusega.

Põhiseaduskomisjon jättis kehtima eelnõu senised menetlustähtajad. Eelnõu teine lugemine on Riigikogu täiskogu päevakorras kolmapäeval 13. juunil ja kolmas lugemine neljapäeval 14. juunil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

Tagasiside