Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon vaagis täna fraktsioonide poolt esitatud alternatiive poliitilist välireklaami keelava regulatsiooni muutmiseks. Peale fraktsioonide poolt esitatud ettepanekute läbihääletamist, võttis põhiseaduskomisjon edasise töö aluseks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Fraktsiooni ettepanekud ja otsustas need saata arvamuse saamiseks õiguskantslerile.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Fraktsiooni ettepanekud tuginevad varem esitatud eelnõule, mille kohaselt poliitilise välireklaami plakati või muu visuaalse info kandja maksimaalseks lubatud suuruseks oleks üks ruutmeeter. Kohad infomaterjalide eksponeerimiseks määraks sama eelnõu kohaselt kohalik omavalitsus hiljemalt 60 päeva enne valimisi.

Põhiseaduskomisjon kaalus ka Keskerakonna fraktsiooni ja Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut poliitilise välireklaami piirangud üldse kaotada ning Reformierakonna fraktsiooni alternatiivset ettepanekut, mille kohaselt oleks lubatud reklaamipinna suurus kuni 20 ruutmeetrit, kuid need ei leidnud hääletamisel toetust.

Põhiseaduskomisjon langetas ka põhimõttelise otsuse algatada poliitilise välireklaami piiranguid käsitleva regulatsiooni muutumiseks omapoolne eelnõu.

Tänane arutelu põhiseaduskomisjonis tulenes õiguskantsleri 6. septembri 2005. aasta ettekandest Riigikogule, mille õiguskantsler leidis, et poliitilise välireklaami keelavate valimisseaduste kooskõla põhiseadusega on kaheldav ja tegi Riigikogule ettepaneku viia Euroopa Parlamendi valimise seadus, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ja Riigikogu valimise seadus vastavas osas põhiseadusega kooskõlla.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside