Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas panna Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse uuesti otsustamiseks Riigikogu päevakorda kolmapäeval 11. märtsil. Põhiseaduskomisjon jätkab arutelu seaduse üle homme, et otsustada, kas võtta seadus vastu muutmata kujul või mitte. Viimasel juhul tuleks seadus tagasi Riigikogu menetlusse.

„Me soovime, et Riigikogu fraktsioonid leiaksid siin demokraatliku konsensuse, kuivõrd presidendi kriitika oli suunatud asjaolule, et opositsioonil ei lastud antud küsimuses kaasa rääkida, ja et ei tekiks lõputut kohtuvaidlust. Selleks otsustasime võtta kuni homseni aja maha ja anda fraktsioonile võimaluse oma seisukohad läbi arutada. Kindlasti sooviksime vältida Keskerakonna edasist obstruktsiooni, mis võib venitada vaidluse Tallinna valimiste legitiimsuse üle kaugesse tulevikku ja paneb kahtluse alla valimiste seaduslikkuse,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.

Komisjon kaalus võimaluse vahel asuda seadust muutma ja lahutada sellest eraldi eelnõuks valimisi ja omavalitsuste korraldus puudutav osa või võtta seadus vastu muutmata kujul, mis viiks edasise vaidluse tõenäoliselt Riigikohtusse.

Oma 3. märtsi 2009 otsuses leidis Vabariigi President, et kõnealuse seaduse vastuvõtmisel rikuti demokraatlikku otsustusprotseduuri ega lastud esitada eelnõu valimiskorda muutvale osale muudatusettepanekuid, võimaldamata seeläbi menetlusest osa võtta kõiki parlamendis esindatud poliitilisi jõude.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside