Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil õiguskantsler Indrek Tederi ettepanekut muuta Tallinna linnavolikogu valimise korda. 

Teder selgitas komisjonile, et ettepanek tuleneb vajadusest viia kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus kooskõlla põhiseadusega, et kõrvaldada vastuolu valimiste proportsionaalsuse ja ühetaolisuse põhimõttega Tallinna valimisringkondade moodustamisel linnaosade kaupa. Komisjonis toimunud põhjaliku arutelu käigus tunnistas õiguskantsler, et teema on keeruline ja Riigikogu ei pruugi probleemile leida kiiresti lahendust – see nõuab pikemat aega. Teder leidis, et seetõttu tuleks kaaluda muudatuse jõustamist alles alates ülejärgmistest kohalikest valimistest. 

Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde möönis, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses on nimetatud valimisringkodade moodustamisega lahendamata probleeme, millele lahenduste otsimisel on veel vaja kohtuda riigiõiguse ekspertidega valmistamaks põhjalikult ette istungisaalis toimuv arutelu.  Komisjon pidas vajalikuks arutada veelkord õiguskantsleri ettepanekut järgmise neljapäeva komisjoni istungil. Samas otsustati teha Riigikogu juhatusele ettepanek lülitada küsimuse arutelu 18. novembri Riigikogu istungi päevakorda. 

Põhiseaduskomisjon arutas veel Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse eelnõu (296 SE) ja Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse eelnõu (342 SE). Komisjon tegi ettepaneku lülitada eelnõud Riigikogu istungi päevakorda 11. novembril ja lõpetada mõlema eelnõu teine lugemine. 

Riigikogu pressitalitus

 
 
 
 
 
Tagasiside