Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas oma tänasel istungil 67 Riigikogu liikme poolt algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE), mis lisab põhiseadusesse igaühe kohustuse hoida nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Komisjon täna menetluslikke otsuseid ei langetanud ja lükkas selle edasi septembrisse, kui komisjon eelnõu uuesti arutab. Komisjon kuulas ära nii algatajate kui ka ekspertide ja komisjoni liikmete seisukohad.

„Kuigi ma olen eelnõu suhtes kriitiline, ei saa jätta tähelepanuta, et eelnõu on esitaud 67 Riigikogu liikme poolt. Ma usun, et eelnõu jõuab juba septembris esimesele lugemisele ja et komisjon toetab esimese lugemise lõpetamist,“  ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 
Kõik täna põhiseaduskomisjonis esinenud eksperdid pidasid kultuuripärandi kaitsmist oluliseks, kuid leidsid, et seda on võimalik reguleerida ka seaduste tasandil ja selleks pole ilmtingimata vajalik muuta põhiseadust. Ekspertidena osalesid komisjoni istungil justiitsminister Rein Lang, TTÜ avaliku õiguse professor Ülle Madise, põhiseaduse üks autoreid Jüri Adams ja Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask. Kirjalikult esitasid oma seisukoha komisjonile õiguskantsler Indrek Teder ja Euroopa Kohtu kohtunik Uno Lõhmus, kes mõlemad jagasid eespool väljendatud arvamust.
Eelnõu algatajate esindajaina komisjoni istungil osalenud Mark Soosaar, Trivimi Velliste ja Imre Sooäär rõhutasid kultuurpärandi kaitsmise olulisust ja just seetõttu ka selle sätestamise vajadust põhiseaduses. Nende hinnangul käivitab kavandatav põhiseaduse muudatus ühiskonnas aktiivse diskussiooni, annab tõuke vajalike seaduste kiireks väljatöötamiseks ja toetab moraalselt inimesi, kes kultuuriväärtuste omanikena sellesse tegevusse igapäevaselt panustavad. Algatajate esindajad väljendasid ka valmidust vajaduse korral muuta eelnõu sõnastust ja lisatava teksti asukohta põhiseaduses, kuna ekspertide hinnangul ei vasta näiteks indeksiga paragrahvide lisamine põhiseaduse stiilile.
Kõnealune põhiseaduse muudatus lisaks põhiseadusesse §-i 531: „Igaüks on kohustatud hoidma nii eesti kui teiste rahvaste kultuuripärandit. Riik ja omavalitsused toetavad kultuuriväärtuste ennistamist ja kaitsmist.”
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside