Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon tõdes tänasel arutelul, et Eestis rahaühikuna euro käibelelaskmiseks ei ole vaja muuta Eesti põhiseadust. Sellekohased ettepanekud tuginevad komisjoni hinnangul pigem poliitilistele kui juriidilistele argumentidele.

Komisjon tõdes, et euro võetaks Eestis käibele ka siis, kui põhiseadust ei muudeta, kuna sellekohane kohustus tuleneb liitumislepingust Euroopa Liiduga. Varasemalt on ühinemine Euroopa Liiduga muutnud komisjoni hinnangul mitmekümne Eesti põhiseaduse sätte mõtet, mis on samuti jäänud muutmata.

Selguse huvides võiks põhiseaduse muutmine või uue põhiseaduse koostamine olla komisjoni hinnangul pikemas perspektiivis soovitav, ent piirduda ei saa vaid Eesti Panga pädevuse täpsustamisega. Üksikmuudatuste tegemine põhiseaduses või põhiseaduse täiendamise seaduses tekitaks komisjoni arvates edaspidi vaid hulgaliselt õiguslikke probleeme Euroopa Liidu liikme kohustuste täitmisel.

Samuti leiab komisjon, et kuna euro käibelevõtmine niipea, kui Eesti majandus vastab euroala nõuetele, on ühinemislepinguga võetud kohustus, ei saa euro käibelevõtu küsimust panna rahvahääletusele ka põhiseaduse muutmise varjus. Sellisel juhul oleks sisuliselt t egemist välislepingust taganemise rahvahääletusega, mis põhiseaduse järgi ei ole sellisel viisil lubatav .

Lisainformatsioon: põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Ülle Madise, 631 6443

Tagasiside