Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis teisele lugemisele eelnõu, millega muudetakse püsiasustusega väikesaarte nimistu moodustamise aluseid. Väikesaarte nimistu kehtestab edaspidi Vabariigi Valitsus määrusega. Nimistusse hakkab kuuluma saar, mille pindala on alla 100 km2 ja kus elas rahvastikuregistri andmetel eelmise kalendriaasta jooksul vähemalt viis inimest. Lisaks antakse luba väikesaartel sõidutada inimesi veoauto kastis.

Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants selgitas, et eelnõu eesmärk on väikesaarte võrdne kohtlemine. „Tekib võimalus püsiasustusega väikesaari arvata väikesaarte nimistusse kindlate kriteeriumide alusel. Asjaajamine muutub saartel lihtsamaks ja kiiremaks. Samas ei koorma antud eelnõu väikesaari liigse reguleerimisega“ ütles Pomerants.

Valitsuse algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõuga (493 SE) sätestatud uute reeglitega lisandub järgmisel aastal väikesaarte nimekirja Aegna saar, Naissaar ja Väike-Pakri saar.

Riik toetab rahaliselt kohaliku omavalitsuse üksusi, kelle territooriumil püsiasustusega väikesaarte nimekirja kuuluv saar asub, saare elanikele avalike teenuste osutamisel. Eelnõuga soovitakse muuta väikesaarte elanike toetamise süsteemi paindlikumaks ja muutuvatele oludele paremini vastavaks. Praegu saab püsiasustusega väikesaarte nimekirja muuta ainult seadusega. Eelnõuga muudetakse nimekirjas muudatuste tegemine lihtsamaks ja nimekirja ülevaatamine regulaarseks.

Põhiseaduskomisjon otsustas majanduskomisjoni ettepanekul täiendada eelnõu võimalusega korraldada väikesaartel sõitjate vedu veoauto veoseruumis või kastis. Sõitjate vedamine veoauto veoseruumis või kastis on väikesaartel levinud praktika, millele erinõudeid õiguskorras aga puuduvad. Muudatuse kohaselt võib veoauto veoseruumis või kastis sõita tingimusel, et seal on tagatud sõitjatele sobiv ja ohutu koht ning sõidukiirus ei tohi ületada 40 kilomeetrit tunnis.

Riigikogu arutab eelnõu teisel lugemisel 21. novembril. Seadus on kavandatud jõustuma 2018.aasta algusest.

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 533 00619
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside