Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmed arutasid tänasel istungil koos õiguskantsler Ülle Madisega õiguskantsleri möödunud aasta tööülevaadet. Üheks elavamaks aruteluteemaks oli riiklikes registrites olevate andmete kvaliteet ja selle parandamise võimalused. Õiguskantsler juhtis registrite valeandmetele tähelepanu Riigikogule üle antud aastaülevaates.

Ülle Madise kinnitas, et rahvastikuregistris on palju valeandmeid ja meenutas põhjuseid, miks valeandmeid esitatakse. Näiteks elukohaandmete ebaõigsus on tekitanud inimestele probleeme, mille lahendamisega on ka õiguskantsler pidanud tegelema. Pikka aega olid valed ka erakonna liikmete kohta käivad andmed, kuid need on suures osas möödunud aastal parandatud.

Põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi hinnangul on tähtis, et riiklike registrite sisu oleks vastavuses seadusandja poolt sätestatuga ja et infotehnoloogia ettevõtjad realiseeriksid selle tahte mitte ei tegutseks nii nagu neile lihtsam tundub. „Andmete õigsus on eriti oluline siis, kui tegemist on internetis kõigile kättesaadava registriga,“ ütles Pomerants.

Põhiseaduskomisjoni liige Jüri Adams juhtis tähelepanu sellele, et registrite andmete õigsus on olnud teema, millega Eesti riik ei ole tegelenud registrite loomise algusest peale. „Kui välja arvata kinnistusraamat, siis on katsed panna andmete kvaliteedi eest mõni amet või ametnik vastutama 25 aasta jooksul läbi kukkunud. Eriti skandaalne on rahvastikuregistri olukord, kus hinnanguliselt on kuni veerand kannetest tegelikkusele mittevastavad“ ütles Adams.

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on tõsiseid probleeme ka karistusregistri andmete õigsusega.

Õiguskantsler arutas põhiseaduskomisjoni liikmetega põhiseaduse ja põhiõiguste rikkumiste üle, et teha reaalseid järeldusi ilmnenud probleemidest. Pikemalt peatuti komisjonis ka haldusreformi ja kohalike omavalitsuste poolt osutatavate teenuste kättesaadavuse teemal.

Õiguskantsleri aastaülevaade tutvustab õiguskantsleri tööd põhiõiguste ja -vabaduste kaitsel ning põhiseaduslikkuse järelevalve osas. Õiguskantsler esineb suulise ettekandega aastaülevaatest Riigikogu ees 19. septembril.

Fotod istungilt

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 533 00619
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside