Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis teisele lugemisele hädaolukorra seaduse eelnõu, mis täpsustab riigi tegevust kriisireguleerimisel ning tugevdab seeläbi Eesti riigi valmisolekut hädaolukorra lahendamiseks.

„Hädaolukordadeks valmistumiseks saab uue mandaadi siseministri juhitud Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon, millele antakse õigus ja kohustus seada riigiasutusele selgeid ülesandeid ja jälgida nende täitmist,“ selgitas põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ühte peamist muudatust. Ta märkis, et seaduse uue tervikteksti heakskiitmine on oluline, sest annab riigile jõudu juurde hädaolukordades tegutsemiseks.

„Elanike jaoks on kõige olulisem, et riskikommunikatsiooni korraldavale asutusele seatakse selge kohustus selgitada elanikele, milline on oht ja mida nad saavad teha selleks, et oma vara, lähedasi ja kogukonda kaitsta,“ lausus Vaher.

Komisjon vaatas oma tänasel istungil läbi eelnõule esitatud 32 muudatusettepanekut.

Komisjon toetas näiteks muudatusettepanekut, millega tuuakse seaduses selgelt välja kriisireguleerimise neli põhimõtet – iga asutus ja isik vastutab oma kriisireguleerimistegevuste elluviimise eest, asutused ja isikud täidavad üldjuhul oma põhitegevusega seotud ülesandeid ka hädaolukorra ja eriolukorra ajal, kriisireguleerimistegevused viiakse lähimuse põhimõtte kohaselt ellu võimalikult madalal vajalikul tasandil ning hädaolukordadeks valmistumisel ja nende lahendamisel teevad asutused ja isikud koostööd ning pakuvad üksteisele abi.

Samuti toetas komisjon ettepanekut, mis kohustab avalikkuse teadlikkuse ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamiseks korraldama riskikommunikatsiooni.

Eelnõu tuleb koos muudatusettepanekutega teisele lugemisele Riigikogu 25. jaanuari istungil.

Valitsuse algatatud hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE) eesmärgiks on lahendada kehtiva hädaolukorra seaduse rakendamisel kerkinud probleemid ning parandada asutuste ja riigi valmisolekut hädaolukordadeks. Seaduseelnõu täpsustab kriisireguleerimisega seotud asutuste vastutust ja hädaolukorra mõistet ning suurendab eriolukorra juhi õigusi.

Samuti näeb eelnõu ette elutähtsate teenuste regulatsiooni korrastamist ja riigi tegevusvaru korraldamise regulatsiooni põhimõtete täpsustamist.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside